Etkinlik Takvimi

10. Psikanalizle Tanışma Seminerleri 2016 2017

İstanbul Psikanaliz Derneği

2016-2017 Etkinlikleri

"Psikanalizle Tanışma Seminerleri"

2016-2017 Dönemi

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin temel bilgileri, başta ruh sağlığı alanında yeni çalışmaya başlayan meslektaşlarımız olmak üzere, psikanalize ilgi duyan herkese aktarmanın yararlı olacağını düşünerek iki bölümden oluşan bir seminer dizisi hazırladık. İlkini Kasım 2016’da, ikinci bölümünü ise Mart 2017’de  başlatacağımız bu seminerler dizisinin programını aşağıda göreceksiniz. Seminerlerin ilk bölümünde hedef, psikanalizle ilk kez tanışacak olanlara temel bilgileri özet halinde sunmak ve bu bilgileri Freud’ün ustalıkla kaleme aldığı iki olgu öyküsü aracılığıyla, psikopatolojiye de atıfta bulunarak örneklendirmek olacaktır. İkinci bölümde ise Freud sonrası farklı psikanalitik ekoller tanıtılacak ve bu bağlamda bazı çok önemli kuramcıların psikanalitik kuram ve uygulamaya getirdikleri büyük katkılar ele alınacaktır.  Bu bölümdeki hedef,  Freud’den günümüze psikanalizin gelişimi konusunda genel bir bilgilendirme yapabilmektir. Başta psikiyatri asistanları, psikoloji ve psikolojik danışmanlık mezunları olmak üzere,  psikanalizle ilgilenen herkesi bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz. Seminerler ilk bölümden başlayarak birbirinin devamı niteliğinde olduğundan konu bütünlüğünü takip edebilmek için katılımcılara ilk bölümden başlayarak tüm seminerlere katılmalarını öneririz. Özellikle ikinci bölümün anlaşılabilmesi için birinci bölüme katılmış olmanın çok önemli olduğunu vurgulamak isteriz. Katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlıdır. Seminerler Çarşamba akşamları saat 20:45–22:45 arasında yapılacaktır. Etkinlik Yeri: İstanbul Psikanaliz Derneği Büyükdere cad. Gün Apt. No: 26, Kat: 8,  Daire: 15 Mecidiyeköy-İstanbul

Program

1. Bölüm

2 Kasım 2016


Psikanalizin Doğuşu ve Gelişimi


Konuşmacı: Vehbi Keser


Tartışmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

9 Kasım 2016

Ruhsal Aygıtın Yerleşimsel Modeli (Bilinçdışı-Önbilinç-Bilinç)

Konuşmacı: Vehbi Keser

Tartışmacı: Ferhan Özenen

16 Kasım 2016


Ruhsal Aygıtın Yapısal Modeli (Altbenlik-Benlik-Üstbenlik)

Konuşmacı: Berrin Göksu

Tartışmacı: Suzi Mitrani Mizrahi

23 Kasım 2016

Dürtü Kuramı ve Çocuk Cinselliği

Konuşmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

Tartışmacı: Ayten Dursun Sökücü

30 Kasım 2016

Günlük Yaşamda Psikopatolojik Görüngüler ve Düşler

Konuşmacı: Ferhan Özenen  

Tartışmacı: Zeynep Özlem Tuncay

7 Aralık 2016

Aktarım-Karşı Aktarım

Konuşmacı: Nesrin Koçal

Tartışmacı: Pınar Padar

14 Aralık 2016

Freud ve Kültür  

Konuşmacı: Pınar Padar

Tartışmacı: Nesrin Koçal

21 Aralık 2016

Çocuk Psikanalizi ve Fobiler-Küçük Hans Olgusu I  

Konuşmacılar: Ayşegül Salgın, Zehra Karaburçak Ünsal, Didem Aksüt Dönmez

28 Aralık 2016

Küçük Hans Olgusu II  

Konuşmacılar: Zehra Karaburçak Ünsal, Didem Aksüt Dönmez, Ayşegül Salgın

4 Ocak 2017

Küçük Hans Olgusu III  

Konuşmacılar: Didem Aksüt Dönmez, Ayşegül Salgın, Zehra karaburçak Ünsal

11 Ocak 2017

Histeri ve Dora Olgusu I

Konuşmacılar: Vehbi Keser, Zeynep Özlem Tuncay, Ferhan Özenen

18 Ocak 2017

Dora Olgusu II

Konuşmacılar: Zeynep Özlem Tuncay, Ferhan Özenen, Vehbi Keser

25 Ocak 2017

Dora Olgusu III  

Konuşmacılar: Ferhan Özenen, Zeynep Özlem Tuncay, Vehbi Keser

2. Bölüm

1 Mart 2017

Psikanalizde İngiliz Ekolü, Nesne İlişkileri Kuramı

Konuşmacı: Ayşe Kurtul  

Tartışmacı: Ayten Dursun Sökücü

8 Mart 2017

Fransız Psikosomatik Ekolü

Konuşmacı: Tevfika İkiz Tunaboylu

Tartışmacı: Peykan Gökalp

15 Mart 2017

Donald Winnicott ve Kuramı

Konuşmacı Elda Abrevaya  

Tartışmacı: Ferhan Özenen 

22 Mart 2017

Jacques Lacan ve Kuramı

Konuşmacı: Talat Parman  

Tartışmacı: Ayça Gürdal Küey

29 Mart 2017

Wilfred R. Bion ve Kuramı

Konuşmacı: Levent Kayaalp  

Tartışmacı: Zehra Karaburçak Ünsal