Etkinlik Takvimi

14. Psikanalizle Tanışma Seminerleri 2020 2021

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ

2020-2021 Etkinlikleri

 

 

PSİKANALİZLE TANIŞMA SEMİNERLERİ (2020-2021 DÖNEMİ)

 

İPD ve MEPEV Ortak Etkinliği

 

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak, psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin temel bilgileri, başta ruh sağlığı alanında yeni çalışmaya başlayan meslektaşlarımız olmak üzere, psikanalize ilgi duyan herkese aktarmanın yararlı olacağını düşünerek iki bölümden oluşan bir seminer dizisi hazırladık. İlkini Kasım 2020’de, ikinci bölümünü ise Mart 2021’de  başlatacağımız bu seminerler dizisinin programını aşağıda göreceksiniz.

 

Seminerlerin ilk bölümünde hedef, psikanalizle ilk kez tanışacak olanlara temel bilgileri özet halinde sunmak ve bu bilgileri Freud’un ustalıkla kaleme aldığı iki olgu öyküsü aracılığıyla, psikopatolojiye de atıfta bulunarak örneklendirmek olacaktır.

 

İkinci bölümde ise Freud sonrası farklı psikanalitik ekoller tanıtılacak ve bu bağlamda bazı çok önemli kuramcıların psikanalitik kuram ve uygulamaya getirdikleri katkılar ele alınacaktır. Bu bölümdeki hedef, Freud’dan günümüze psikanalizin gelişimi konusunda genel bir bilgilendirme yapabilmektir.

 

Başta psikiyatri asistanları, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet uzmanlığı öğrenci ve mezunları olmak üzere, psikanalizle ilgilenen herkesi bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz.

 

Seminerler ilk bölümden başlayarak birbirinin devamı niteliğinde olduğundan konu bütünlüğünü takip edebilmek için katılımcılara ilk bölümden başlayarak tüm seminerlere katılmalarını öneririz. Özellikle ikinci bölümün anlaşılabilmesi için birinci bölüme katılmış olmanın çok önemli olduğunu vurgulamak isteriz.

 

 

 

Seminerler Çarşamba akşamları saat 20:45–22:45 arasında online (çevrimiçi) yapılacaktır.

 

 

Katılım Ücreti: Birinci ve ikinci bölüm için (20 oturum) toplam 1100 TL'dir.

 

Kayıt: Katılımcı sayısı sınırlıdır. Kayıt bilgisi için, [email protected] adresine başvurunuz. Başvurunuza, mesleki durumunuzu belirten ve kendinizi tanıtan kısa bir not ekleyiniz. Kayıtta başvuru sırasına öncelik verilecektir.

 

 

 

PROGRAM 

 

1. BÖLÜM

 

4 Kasım 2020: Psikanalizin Doğuşu ve Gelişimi

Konuşmacı: İlker Özyıldırım Tartışmacı: Serdar Yolcu

 

11 Kasım 2020: Ruhsal Aygıtın Yerleşimsel Modeli (Bilinçdışı-Önbilinç-Bilinç)

Konuşmacı: Esra İlem Tartışmacı: İlker Özyıldırım

 

18 Kasım 2020: Ruhsal Aygıtın Yapısal Modeli (Altbenlik-Benlik-Üstbenlik)

Konuşmacı: Suzi Mitrani Mizrahi  Tartışmacı: Harika Yücel Engindeniz

 

25 Kasım 2020: Dürtü Kuramı ve Çocuk Cinselliği

Konuşmacı: Serdar Yolcu Tartışmacı: Ayten Dursun Sökücü

 

2 Aralık 2020: Günlük Yaşamda Psikopatolojik Görüngüler ve Düşler

 Konuşmacı: Harika Yücel Engindeniz Tartışmacı: Ebru Sorgun Gültekin

 

9 Aralık 2020: Narsisizm ve Ölüm Dürtüsü

Konuşmacı: Berrin Göksu Tartışmacı: Alper Şahin

 

16 Aralık 2020: Ölümün Yaşama Katkısı 

Konuşmacı: Alper Şahin Tartışmacı: Berrin Göksu

 

23 Aralık 2020: Aktarım-Karşı Aktarım 

Konuşmacı: Behice Boran Tartışmacı: Pınar Padar

 

30 Aralık 2020: Freud ve Kültür 

Konuşmacı: Pınar Padar Tartışmacı: Behice Boran

 

6 Ocak 2021: Çocuk Psikanalizi ve Fobiler-Küçük Hans Olgusu I 

Konuşmacılar: Funda Akkapulu, Serpil Doğan Barış, Ali Algın Köşkdere

 

13 Ocak 2021: Küçük Hans Olgusu II

Konuşmacılar: Funda Akkapulu, Serpil Doğan Barış, Ali Algın Köşkdere

 

20 Ocak 2021: Küçük Hans Olgusu III

Konuşmacılar: Funda Akkapulu, Serpil Doğan Barış, Ali Algın Köşkdere

 

27 Ocak 2021: Histeri ve Dora Olgusu I 

Konuşmacılar: Feramerz Ayadi, Ayşenur Bay Aytekin, Ebru Sorgun Gültekin

 

3 Şubat 2021: Histeri ve Dora Olgusu II

Konuşmacılar: Ayşenur Bay Aytekin, Ebru Sorgun Gültekin, Feramerz Ayadi

 

10 Şubat 2021: Histeri ve Dora Olgusu III

Konuşmacılar: Ebru Sorgun Gültekin, Feramerz Ayadi, Ayşenur Bay Aytekin

 

 

2. BÖLÜM

 

3 Mart 2021: Fransız Psikosomatik Ekolü

Konuşmacı: Bessi Meshulam Tartışmacı: Peykan Gökalp

 

10 Mart 2021: Psikanalizde İngiliz Ekolü, Nesne İlişkileri Kuramı

Konuşmacı: Ayten Dursun Sökücü Tartışmacı: Göver Kazancıoğlu

 

17 Mart 2021: Donald Winnicott ve Kuramı

Konuşmacı: Nesrin Koçal Tartışmacı: Peykan Gökalp

 

24 Mart 2021: Wilfred Bion ve Kuramı

Konuşmacı: Feramerz Ayadi Tartışmacı: Adile Uyar

 

31 Mart 2021: Çağdaş Kuramcıların Psikanalize Katkısı: Kuramsal ve Klinik Yeni Perspektifler

Konuşmacı: Pınar Padar Tartışmacı: İlkşen Umman

 

 

 

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

 

www.istanbulpsikanalizdernegi.com