Etkinlik Takvimi

15. Psikanalizle Tanışma Seminerleri 2021 2022

İSTANBUL PSİKANALİZ DERNEĞİ

2021-2022 Etkinlikleri

 

 

PSİKANALİZLE TANIŞMA SEMİNERLERİ (2021-2022 DÖNEMİ)

 

İPD ve MEPEV Ortak Etkinliği

 

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak, psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin temel bilgileri, başta ruh sağlığı alanında yeni çalışmaya başlayan meslektaşlarımız olmak üzere, psikanalize ilgi duyan herkese aktarmanın yararlı olacağını düşünerek iki bölümden oluşan bir seminer dizisi hazırladık. İlkini Kasım 2021’de, ikinci bölümünü ise Mart 2022’de  başlatacağımız bu seminerler dizisinin programını aşağıda göreceksiniz. 

 

Seminerlerin ilk bölümünde hedef, psikanalizle ilk kez tanışacak olanlara temel bilgileri özet halinde sunmak ve bu bilgileri Freud’un ustalıkla kaleme aldığı iki olgu öyküsü aracılığıyla, psikopatolojiye de atıfta bulunarak örneklendirmek olacaktır. 

 

İkinci bölümde ise Freud sonrası farklı psikanalitik ekoller tanıtılacak ve bu bağlamda bazı önemli kuramcıların psikanalitik kuram ve uygulamaya getirdikleri katkılar ele alınacaktır. Bu bölümdeki hedef, Freud’dan günümüze psikanalizin gelişimi konusunda genel bir bilgilendirme yapabilmektir. 

 

Başta psikiyatri asistanları, psikoloji, psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmet uzmanlığı öğrenci ve mezunları olmak üzere, psikanalizle ilgilenen herkesi bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz.

 

Seminerler ilk bölümden başlayarak birbirinin devamı niteliğinde olduğundan konu bütünlüğünü takip edebilmek için katılımcılara ilk bölümden başlayarak tüm seminerlere katılmalarını öneririz. Özellikle ikinci bölümün anlaşılabilmesi için birinci bölüme katılmış olmanın çok önemli olduğunu vurgulamak isteriz.

 

 

 

Seminerler Çarşamba akşamları saat 20:45–22:45 arasında online (çevrimiçi) yapılacaktır.

 

 

Katılım Ücreti: Birinci ve ikinci bölüm için (20 oturum) toplam 1400 TL'dir. 

 

Kayıt: Katılımcı sayısı sınırlıdır. Kayıt bilgisi için, [email protected] adresine başvurunuz. Başvurunuza, mesleki durumunuzu belirten ve kendinizi tanıtan kısa bir not ekleyiniz. Kayıtta başvuru sırasına öncelik verilecektir. 

 

 

 

PROGRAM 

 

1.BÖLÜM

 

3 Kasım 2021: Psikanalizin Doğuşu ve Gelişimi

Konuşmacı: İlker Özyıldırım Tartışmacı: Serdar Yolcu

 

10 Kasım 2021: Ruhsal Aygıtın Yerleşimsel Modeli (Bilinçdışı-Önbilinç-Bilinç)

Konuşmacı: Esra İlem Tartışmacı: İlker Özyıldırım

 

17 Kasım 2021: Ruhsal Aygıtın Yapısal Modeli (Altbenlik-Benlik-Üstbenlik)

Konuşmacı: Suzi Mitrani Mizrahi  Tartışmacı: Harika Yücel Engindeniz

 

24 Kasım 2021: Dürtü Kuramı ve Çocuk Cinselliği

Konuşmacı: Serdar Yolcu Tartışmacı: Ayten Dursun Sökücü

 

1 Aralık 2021: Günlük Yaşamda Psikopatolojik Görüngüler ve Düşler

 Konuşmacı: Harika Yücel Engindeniz Tartışmacı: Ebru Sorgun Gültekin

 

8 Aralık 2021: Narsisizm ve Ölüm Dürtüsü 

Konuşmacı: Berrin Göksu Tartışmacı: Pınar Kanlıkılıçer

 

15 Aralık 2021: Aktarım-Karşı Aktarım  

Konuşmacı: Behice Boran Tartışmacı: Pınar Padar 

 

22  Aralık 2021: Freud ve Kültür  

Konuşmacı: Pınar Padar Tartışmacı: Behice Boran

 

5 Ocak 2022: Çocuk Psikanalizi ve Fobiler-Küçük Hans Olgusu I  

Konuşmacılar: Neslihan Zabcı, Serpil Doğan Barış, Ali Algın Köşkdere

 

12 Ocak 2022: Küçük Hans Olgusu II

Konuşmacılar: Neslihan Zabcı, Serpil Doğan Barış, Ali Algın Köşkdere

 

  19 Ocak 2022: Küçük Hans Olgusu III 

Konuşmacılar: Neslihan Zabcı, Serpil Doğan Barış, Ali Algın Köşkdere

 

26 Ocak 2022: Histeri ve Dora Olgusu I  

Konuşmacılar: Feramerz Ayadi, Ayşenur Bay Aytekin, Ebru Sorgun Gültekin

 

2 Şubat 2022: Histeri ve Dora Olgusu II

Konuşmacılar: Ayşenur Bay Aytekin, Ebru Sorgun Gültekin, Feramerz Ayadi

 

9 Şubat 2022: Histeri ve Dora Olgusu III

Konuşmacılar: Ebru Sorgun Gültekin, Feramerz Ayadi, Ayşenur Bay Aytekin

 

 

2. BÖLÜM

 

2 Mart 2022: Fransız Psikosomatik Ekolü

Konuşmacı: Bessi Meshulam Tartışmacı: Pınar Kanlıkılıçer

 

9 Mart 2022: Psikanalizde İngiliz Ekolü, Nesne İlişkileri Kuramı

Konuşmacı: Ayten Dursun Sökücü Tartışmacı: Göver Kazancıoğlu

 

16 Mart 2022: Donald Winnicott ve Kuramı

Konuşmacı: Nesrin Koçal Tartışmacı: Peykan Gökalp

 

23 Mart 2022: Wilfred Bion ve Kuramı-1

Konuşmacı: Feramerz Ayadi Tartışmacı: Adile Uyar

 

30 Mart 2022: Wilfred Bion ve Kuramı-2

Konuşmacı: Feramerz Ayadi Tartışmacı: Adile Uyar

 

06 Nisan 2022: Çağdaş Kuramcıların Psikanalize Katkısı: Kuramsal ve                       

Klinik Yeni Perspektifler

Konuşmacı: Pınar Padar Tartışmacı: Bengi Düşgör

 

 

 

 

İstanbul Psikanaliz Derneği

 

www.istanbulpsikanalizdernegi.com    Tel: (0212) 2663211