Adların İzinde

Adların İzinde

Adların İzinde

Juan Eduardo Tesone

Türkçesi: Barış Şannan 

Ötekilerin bizde yazdıkları

(...) biz daha dünyaya gelmeden önce jarmaşıkbir ailevi ilişkiler ağı mevcuttur ve birçok kuşağın yer tuttuğu bu ağ bilinçdışı bir biçimde çocuğun adının ne olacağını kısmen belirler. ... İkinci bir deri gibi çocuğu saran ad onun bedeni ile ötekinin bedeni arasındaki sınırı çizer. Bir tanıma edimi olan adlandırma akrabalığın sembolik işlevine ayrılmaz biçimde bağlıdır. Dünyaya gelmek kendi başına sembolik evrene dahil olunacağının garantisi değildir. Bu imkan halihazırda var olan dil ve Öteki tarafından sunulur.

Juan Eduardo Tesone

Bağlam Yayınları, 2013

 

 

İÇİNDEKİLER

TÜRKÇE BASIMA ÖNSÖZ

Birinci Bölüm

NİÇİN ADLANDIRILIRIZ?

İkinci Bölüm

ADLANDIRMA ÜZERİNE TARİHSEL VE KÜLTÜREL NOTLAR

Üçüncü Bölüm

FARKLI KÜLTÜRLERDE ADIN ANLAMI

Dördüncü Basım

ESKİ AHİT'TE ADLANDIRMA

Beşinci Bölüm

AD VERMEK

Altıncı Bölüm

ADIN BELİRLEYİCİ GÜCÜNDEN GÖSTEREN GÜCÜNE

Yedinci Bölüm

FREUD VE ADLAR

Sekizinci Bölüm

EDEBİYATTA AD

Dokuzuncu Bölüm

ARJANTİN'DE DEVLET TERÖRÜ VE ASKERİ İKTİDAR TARAFINDAN KAÇIRILAN ÇOCUKLAR

Onuncu Bölüm

KLİNİKTE AD