Aşk Hikayeleri 

Aşk Hikayeleri 

Aşk Hikayeleri 

Julia Kristeva

Türkçesi: İsmail Yerguz

Psikanalist olmak bütün hikayelerin aşktan söz etmek anlamına geldiğini bilmektir. Bana sırlarını dile dökerek emanet edenlerin bütün dertleri; geçmiş ya da şimdiki, gerçek ya da imgesel aşk yoksunluklarıdır. Ben bu durumu ancak kendimi bir sınırsızlık, acı ya da hayranlık noktasına yerleştirirsem anlayabilirim. Öteki, macerasını ancak benim zaafımla anlamlandırabilir. Felsefe, din, şiir, roman? Aşk hikayeleri. Platon’dan Aziz Tommaso’ya, Romeo ve Juliette’ten Don Juan’a, saz şairlerinden Stendhal’e, Meryem’den Baudelaire ya da Bataille’a kadar. Büyük simgesel irdelemeler her gün karanlıkta dinlenen şeylerin dışında bir şey söylemiyorlar. Ruhsal olarak hayatta olmak aşık olmak demektir; analizde ya da edebiyata maruz kalarak. Tüm insanlık tarihi muazzam ve sürekli bir aktarım sanki.

Julia Kristeva 

Bağlam Yayınları, 2016

 

 

İÇİNDEKİLER

Aşka Övgü

I

Freud ve Aşk: Tedavideki Huzursuzluk

II

Manik Eros, Yüce Eros, Erkek Cinselliği Üzerine

Kutsal Bir Delilik: Erkek ve Kadın

III

Narkissos: Yeni Demans

Dinimiz: Benzer

IV

Tanrı Agapedir

Ego Affectus Est

Ratio Diligendi ya da Özel Olanın Zaferi

V

Don Juan ya da Gücü Sevmek

Romeo ve Juliette: Aşk-Nefret Çifti

Stabat Mater

VI

Aşk Acıları: Metaforun Alanı

Saz Şairleri (Trubadurlar): "Soylu Aşk Şarkıları'ndan Alegorik Anlatıya

Saf Bir Sessizlik: Jeanne Guyon'un Mükemmelliği

Baudelaire ya da Sonsuzluk, Güzel Koku ve Punk Üstüne

Stendhal ve Bakma Sanatı

Güneş Gibi Bir Bataille ya da Suçlu Metin

Aşktan Yoksun Uzaylılar