Bebeği Anlamak

Bebeği Anlamak

Bebeği Anlamak: Ailesi İçinde Bebeği Gözlemlemek

Jeanne Magagna, Nergis Güleç

Türkçesi: Serap Serbest Saygılı

Elinizdeki kitap, sadece ruh sağlığı alanında çalışan değil, çocuk hekimleri, bebek hemşireleri, yuva öğretmenleri gibi farklı disiplinlerden gelen ve çocuklarla, bebeklerle teması olan okuyuculara; bebek gözleminin kuramı, felsefesi ve tekniği ile çeşitli alanlardaki uygulamalarına dair kapsamlı bir bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Haftalık yapılan bebek gözlemleri aracılığıyla, ailesi içinde gelişen bir bebeğin hayatını ve deneyimini gözlemlemek, bu gelişime tanık olmak ve bu yöntemle öğrenmek kişiye çok önemli bir deneyim sağlamaktadır. Ayrıca, gözlem sonrasında gözlemlenenleri hatırlamanın, gözlem notlarını yazmanın ve seminerde bunları tartışmanın, uyanan duyguları işlemeye ve düşünmeye dair gözlemci için ne denli değerli bir öğrenme deneyimi olduğu bu eğitim süreci içerisinde ortaya çıkmaktadır. Bebeği Anlamak: Ailesi İçinde Bebeği Gözlemlemek, açık bir zihin ve yürekle dinlenen ve gözlemlenenler ile güncel düşüncenin buluştuğu bir başvuru kitabıdır.

Jeanne Magagna - Nergis Güleç

Bağlam Yayınları, 2016

 

İÇİNDEKİLER 

Sunuş 

Jeanne MAGAGNA - Nergis GÜLEÇ 

Önsöz Yerine: Neden Bebek Gözlemi? 

Nergis GÜLEÇ 

1. Bölüm 

BEBEĞİN AİLE İÇİNDE GÖZLEMİ 

Bebek Gözlemi Üzerine Notlar 

Esther BICK 

Erken Dönem Nesne İlişkilerinde Deri Deneyimi 

Esther BICK 

Erken Dönem Nesne İlişkilerinde Derinin İşlevine 

Dair Ek Düşünceler 

Esther BICK 

Anne ve Bebek Arasındaki Etkileşim ve Gelişimin Gözleminin 

Bir Psikanalist veya Psikanalitik Yönelimli Psikoterapistin 

Donanımına Katkısı 

Martha HARRIS 

Bayan Bick İle Üç Yıllık Gözlem 

Jeanne MAGAGNA

 

2. Bölüm 

ANNE BABA, BEBEK, KARDEŞLER VE BAKIM 

VERENLER ARASINDAKİ İLİŞKİ 

Özsaygının Bebeklikteki Kökenleri 

Hope COOPER - Jeanne MAGAGNA

 

Ödipal Kaygılar, İkinci Bebeğin Doğumu ve Gözlemcinin Rolü 

Simonetta M.G. ADAMO - Jeanne MAGAGNA

Bebek Gözleminde Yansıtmacı Süreçler: 

Yansıtma, Kapsayıcılık ve Saldırgan Dürtülerin 

Yaratıcı Dönüşüm Yolculuğu 

Sarah Gustavus JONES

Bakıcı İle Anne Baba Arasındaki İlişkide Bebeğin 

Duygusal Gelişimini Etkileyen Bilinçli ve Bilinçdışı 

Ortak Algılar 

Jeanne MAGAGNA

 

3. Bölüm 

BEBEK GÖZLEMİNİN FARKLI ALANLARDAKİ 

UYGULAMALARI 

Bebek Gözlemi Yapan Çocuk Hekimleri İçin Özel Bir 

Zaman Yaratmak 

Liliana BERTA - Monica CARDENAL

Çocuk Psikiyatrisinde Bebek Gözleminin Terapötik 

Bir Uygulaması 

Didier HOUZEL

Bebek ve Küçük Çocuk Gözleminin Aile Mahkemeleri İçin 

Yapılan Multidisipliner Değerlendirmelerdeki Geçerliliği 

Biddy YOUELL

Görmek İçin Zaman ve Düşünmek İçin Zaman: 

Anneler ve Bebekleri İle Terapi ve Gözlem 

Régine PRAT

Ağlamak ve Keder İle Yalnız Kalmak Üzerine: 

Bebek Gözlemi ve Psikoterapi Arasındaki Bağlantılar 

Jeanne MAGAGNA

Yazarlar Hakkında