Freudyen An 

Freudyen An 

Freudyen An 

Christopher Bollas

Türkçesi: Ali Algın Köşkdere, Zeynep Özlem Tuncay, Suzi Mizrahi, Nesrin Koçal

Freud'un neyi istemediğini saptamakla başlayalım. O, derin, karanlık sırlar aramamaktadır. Aslında bunun tersi doğrudur. Sıradan bir hikâye anlatılmasını ister. Diğer bir deyişle, Freud, gündelik yaşama dair bir şeyler duymak ister. Gündelik rapor sayesinde analizan serbestçe konuşur çünkü özel öneme sahip bir şey oluyor gibi gözükmemektedir. Analizanlar, rahatsız edici konulardan söz etmekte tereddüt ederken ve tedirgin edici zihinsel içeriklere karşı savunmacı bir tutum içine girerken, güya gerçekte ilgisiz görünen başka bir şeyden söz ederek rahatsız edici içeriği anlatmaya direnirken, ironik olarak, zamanla bu konuşma, bilinçdışı düşünceleri ortaya çıkarır.

Christopher Bollas

Bağlam Yayınları, 2012

 

 

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜRLER

YAZARLAR

GİRİŞ

I Bölüm

RUHSAL DÖNÜŞÜMLER

II Bölüm

BİLİNÇDIŞININ SESLENMESİ

III Bölüm

ALGILAYICI ÖZDEŞİM

IV Bölüm

KURAM NEDİR?

V. Bölüm

AKTARIMIN YORUMLANMASININ SERBEST ÇAĞRIŞIMA DİRENÇ OLUŞTURMASI ÜZERİNE

                                                                                KAYNAKÇA