Freudyen Özne Tutkusu

Freudyen Özne Tutkusu

Düş/Düşün Dizisi: 55

Freudyen Özne Tutkusu
Dürtüsellik ve Anlamlılık Arasında

Bernard Penot

Türkçesi: Perge Akgün

Analiz uygulamamızla düzenli olarak doğruladığımız tam da şudur: Bir analizanın varlığının daha iyi bir öznelleşme yönündeki ilerlemesi esas olarak pasifleşme yönünde kapasitesinin daha artmış olmasına bağlı olacaktır. Analistin sağladığı bilgileri daha iyi alma anlamından çok, seansta çağrışımsal olarak gelenlere, ortaya çıkanlara kendini daha çok bırakabilmek anlamındadır. Analizan bu yolla gelişimi sırasında ona kaydolan anlamlı izlere gerçekten boyun eğmiş olduğunu tanıyabilecektir –Bilinçdışı öyleyse, hayatta kalmasını borçlu olduğu bu Öteki ile birlikte üretilir.
Bernard Penot

Bağlam Yayınları, 2018

 

İÇİNDEKİLER

“Freudyen Özne Tutkusu”na Kısa Bir Giriş

Giriş

Özne İşlevini Doğuran Dürtüsel Yol

Oral Dürtüsellik ve Uyrukluk

“Bir Çocuk Dövülüyor” -Düşlemin Öznelleşmesinde Üç Zaman

Sophie’nin Talihsizlikleri ya da Gelecekteki Kötü Özne

Freudyen Öznenin Ergenliği

Anlamlı Hesaptan Düşme (Forklüzyon) ve Istırap İçindeki Özne

Gösteren Fallus ve Cinsel Öznelleşme

Yüceltme, Latans ve Öznelleşme

Seansta Beklenmedik Dürtüsel Özne(ler)

Öznelleşmenin Mantıki Zamanları

Kaynakça

Dizin