İnsanı Anlamak İçin Psikanaliz

İnsanı Anlamak İçin Psikanaliz

Düş/Düşün Dizisi 68. kitabı yayınlandı.
Bu kitaptaki konuları, yeni öğrenen birisinin ihtiyaçlarını dikkate alarak ve güncel olarak yazdım. Kitabın hem baştan sona okunabilecek hem de zaman zaman içindeki kavramlara bakılabilecek bir kaynak olmasını istedim. Bu tür temel bilgiler yıllar sonra tekrar okunduğunda yeni bir bakış açısıyla anlaşılabilmektedir. Temel kavramların gözden geçirilmesi kişinin anlayışını derinleştirir ve kavramlardaki soyutluğun yarattığı muğlaklığı azaltır. Psikanalizle ilgili okumalara başlarken temel kavramların bilinmesi gereklidir çünkü üzerlerine kuramlar inşa edilecektir.
Psikanalitik kuramın öğrenimini kolaylaştırması açısından kitaptaki konuları üç eksende ele aldım. İlk eksen dürtüler ve benlik, ikincisi psikoseksüel gelişim evreleri, üçüncüsü kendilik ve nesne ilişkileridir. Bu temel eksenleri kişinin zihninde oturtması, klinik uygulamanın psikanalitik açıdan yorumlanmasında ve öğrenimde çok yardımcı olur.
Her bölüm klinik deneyimden köken almaktadır ve klinik deneyimin anlaşılmasında kullanılabilir. Kısaca değindiğim psikanalitik ekollerin her birinde zamanla engin bir klinik bilgi birikimi oluşmuştur. Psikanalizi öğrenirken klinik deneyime yaslanmak, kavramayı ve anlamayı her zaman kolaylaştırır.
Ali Algın Köşkdere

}