Öğrenme İlişkileri

Öğrenme İlişkileri

Öğrenme İlişkileri

Eğitimde Psikanalitik Düşünce

Biddy Youell

Türkçesi: Alper Şahin, Erkan Uğuzalp, Evrem Tilki

Aynı zamanda yoksun aile şartlarındaki çocuklar için öğretmenlerin ve okulun nasıl da yaşamsal bir görevi olduğuna dair bazı düşünceler ortaya koyar. Ekonomik durgunluktan, politik kargaşadan ya da kişisel örselenmeden olsun, aileler ve topluluklar baskı altında olduğunda, öğretmenle olan onarıcı ve gelişimsel ilişkinin potansiyeli küçümsenemez.Bu kitap psikanalitik kurama dayanmakta olup kurumsal, toplumsal ve politik bağlam her ne kadar sürekli değişim içinde olsa da, kişilerarası ve bilinçdışı dinamiklerin ne denli önemli olduğunu göstermeyi amaçlamaktadır.

Biddy Youell

Bağlam Yayınları, 2015 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

TÜRKÇE BASIMA ÖNSÖZ / Biddy YOUELL 

GİRİŞ 

 

Birinci Bölüm

“BEBEKLER NEREDEN GELİR?”

“NEDEN ÇOCUKLAR ÖĞRENMEK İSTERLER?” / Hamish CANHAM 

Psikanalizin öğrenme kuramı – Bilme Dürtüsü 

Bebeklikte öğrenme 

Öğrenmedeki zorluklar 

 

İkinci Bölüm

KURAMSAL BİR GENEL BAKIŞ: PSİKANALİTİK KAVRAMLAR

VE UYGULAMALARA GİRİŞ 

Öğrenme ve kaygı arasındaki ilişki 

Kaygıya karşı savunmalar 

Travma, yoksunluk ve taciz 

Kapsayıcı olarak öğretmen ve okul 

Bölme: idealleştirme ve aşağılama 

Kaygıya karşı savunmalar 

Karşı aktarım 

Aktarım

Roller ve sınırlar

 

Üçüncü Bölüm

OYUN, OYUNBAZLIK VE ÖĞRENME 

Öğrenme ve kaygı arasındaki ilişki 

Oyunda bastırılmışlık 

Tek başlarına oynayamayan çocuklar 

Sadece tek başlarına oynayan çocuklar 

Yapışkan oyun

Somut oyun: simgeleştirmede başarısızlıklar 

Yapbozlar ve bilgisayar oyunları 

Paylaşamayan çocuklar 

Simgesel oyun, canlandırma ve “derinlemesine çalışma"

Özet 

 

Dördüncü Bölüm

GİZİL DÖNEM / Hamish CANHAM 

Gizil dönem: Genel bakış 

Erken gizil dönem 

Orta gizil dönem 

Geç gizil dönem 

Gizil dönem başarısızlıkları 

Gizil dönemde zihinsel durum 

 

Beşinci Bölüm

ERGENLİK 

Ergenlik ve eğitim 

Ortaokula geçiş 

Ergenler, ebeveynler ve okullar 

Aile kümelenmesi 

Genç ergenlik 

 

Altıncı Bölüm

BAŞLANGIÇLAR, SONLAR VE GEÇİŞ ZAMANLARI 

Klinik örnekler 

Başlangıçlar 

Temel geçişler 

Daha küçük geçişler 

Devamlılık 

Sonlanmalar 

 

Yedinci Bölüm

DAVRANIŞI ANLAMAK: SINIFTA İÇGÖRÜ VE

GÖZLEMİN DEĞERİ 

Gözlem 

Süreç tartışması 

Gözlem ve içgörü 

Tartışma 

Özet

 

Sekizinci Bölüm

ÖZEL EĞİTİM GEREKSİNİMLERİ 

Zihinsel ve fiziksel engelli çocuklar 

İşbirliğiyle çalışmak 

İkilem 

Engelli olmanın anlamı 

İkincil engel

Engelle uzlaşmak 

Gelişimsel dönemler 

Ebeveynlerle ilişkiler 

Diğer “özel gereksinim” çalışmalarına uygulamalar 

Dokuzuncu Bölüm

OKULDAKİ GRUP DİNAMİKLERİ

Psikanalitik kuram ve gruplar

Çalışma grupları ve temel varsayımlar 

Değerlik (Valans) 

Kurallar 

Paranoyak kurallar

Günah keçisi yaratmak

Okullarda grup çalışması 

Grubun boyutu 

Öğretmenler odasındaki grup dinamikleri

 

Onuncu Bölüm

YANSITMALI SÜREÇLER: ÇETELER, ZORBALIK VE IRKÇILIK 

Gruplar ve çeteler 

İç dünya ve çeteci ruh hali 

Zorbalar ve kurbanlar 

Çeteci ruh halinin kökenleri 

Haset ve zorba 

Irkçılık 

Irkçı birey 

Farklılık ve değişim korkusu 

Bütüncül-okul politikaları

 

On Birinci Bölüm

AİLELER VE OKULLAR 

Bir grup olarak aile 

Çekirdek aile 

Aile ve okul 

Anne baba ile ortaklık 

 

On İkinci Bölüm

DEĞERLENDİRME VE DENETLEME 

Gözlenmek ve değerlendirilmek 

Değerlendirme süresince işleyen savunma mekanizmaları 

Değerlendirmenin olumlu tarafları 

SAT (Standart Başarı Testleri) 

Puan cetvelleri

Denetimler 

Akran değerlendirmesi 

Tekrarlayan başarısızlığın etkileri 

Yazılı Sunumlar 

Sınav Kaygısı 

Özet 

 

On Üçüncü Bölüm

DAHİL ETME, DIŞLAMA VE KENDİNİ-DIŞLAMA 

Okuldan Kaçma 

Dış etkenler 

İç faktörler 

Örnekler 

Yemek, kapsamak ve öğrenmek 

Özet 

KAYNAKÇA 

DİZİN 

}