Otorite Kavramı

Otorite Kavramı

Otorite Kavramı

Alexandre Kojève

Türkçesi: Murat Erşen

Siyasi Otoritenin 'normal psikoloji' sini oluşturmak, onun ahlakını bilmeksizin, mümkün değildir; bu da Devlet biçimi altındaki Otoritenin siyasi gerçekleşiminin bilgisini gerektirir. Ve tüm bunlar, ne ise o olarak Otorite fenomeninin (siyasi mi, dini mi yoksa başka bir biçimde mi gerçekleştiği sorusundan bağımsız olarak) felsefi bir çözümlemesini gerektirir; önce görüngübilimsel çözümleme, ardından metafizik ve nihayet varlıkbilimsel çözümleme.

Alexandre Kojève

Bağlam Yayınları, 2007

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖN AÇIKLAMALAR

ÇÖZÜMLEMELER

Görüngübilimsel Çözümleme

Metafizik Çözümleme

Varlıkbilimsel Çözümleme

ÇIKARSAMALAR

Siyasi Uygulamalar

Ahlaki Uygulamalar

Psikolojik Uygulamalar

EKLER

Mareşalin Otoritesinin Çözümlenmesi

Ulusal Devrim Üzerine Açıklamalar