Psikosomatik Soruşturma

Psikosomatik Soruşturma

Düş/Düşün Dizisi:53

Psikosomatik Soruşturma
Yedi Klinik Gözlem
Pierre Marty, Michel de M’uzan, Christian David
Türkçesi: Perge Akgün, Esra İlem, A. Elif Yavuz Sever

Psikanaliz uzun zamandır artık yalnızca nevrozlarla sınırlı değil. Psikanalizin alanı çok çeşitli bilgi alanlarını zenginleştirmek ve dönüştürmek üzere yavaş yavaş genişlemiştir. Bunun sonucu olarak tıp alanında, bizim henüz bütün gelişimini ve etki alanını öngörmemizin mümkün olmadığı, önce yeni bir yönelim, ardından da kendine özgü ve temel bir dal olarak psikosomatik ortaya çıkıp gelişmiştir. Sıklıkla altı çizildiği üzere bu Hipokrat geleneği içinde yer alan bir daldır, ama bilinçdışı kavramının devrimci bir şekilde dahil edilmesi ile dikkat çekmiştir.

Pierre Marty, Michel de M’uzan, Christian David

 

İÇİNDEKİLER


Türkçe Basıma Önsöz /Tevfika İkiz

Yeni Basıma Kısa Önsöz

Psikosomatik Araştırmaya Eleştirel Hazırlık Çalışması

PSİKOSOMATİK SORUŞTURMA

Önsöz

Giriş
Gözlem 1. Bayan Adèle G.
Yorum
Gözlem 2 Bayan Gisèle W.
Yorum
Gözlem 3 Eugène E.
Yorum
Gözlem 4 Bayan Lucie H.
Yorum
Gözlem 5 Bay Gilbert C.
Yorum
Gözlem 6 Bayan Juliette F.
Yorum
Gözlem 7 Bay Robert B.
Yorum

Sonuç