Sıkıntının Felsefesi

Sıkıntının Felsefesi

Sıkıntı'nın Felsefesi

Lars FR. H. Svendsen

Türkçesi: Murat Erşen

Bu deneme kendimi aylaklığa adamaya karar vermiş olduğum bir zamanda kaleme alındı. Uzun bir araştırma projesini başarıyla tamamına erdirdikten sonra, niyetim gevşemek ve hiçbir şey yapmamaktı, ama bunun kesinlikle imkansız olduğu ortaya çıktı. Görünüşe göre hiçbir şey yapmadan duracak halde değildim. Böylece, bir şey yapmak zorunda olduğumu düşündüm ve bu şey işte şu an bu denemedir. Sıkıntı bizi ilgilendirmeyen herşeye yapıştırdığınız boş bir etikettir. Sıkıntı herşeyden önce içinde yaşadığımız bir şeydir, üstüne sistemli olarak kafa yorduğumuz bir şey değil. Yine de bu denemede, o işin içine girdiğinde içimizde neler olup bittiğini daha iyi anlamak, onun ne olduğunu, ne zaman doğduğunu, neden doğduğunu, neden bize tesir ettiğini, ve herhangi bir irade edimiyle onu neden aşamadığımızı daha iyi belirlemek için, sıkıntının ne olduğuna dair bazı fikirler geliştirmeyi deneyeceğiz. 

Lars FR. H. Svendsen

Bağlam Yayınları, 2008

 

  

İÇİNDEKİLER

Çeviriye Dair Birkaç Söz

Giriş 

 

SIKINTI  PROBLEMİ

Felsefi Problem Olarak Sıkıntı

Sıkıntı ve Modernite

Sıkıntı ve Anlam

Sıkıntı, Çalışma ve Aylaklık

Sıkıntı ve Ölüm

Sıkıntının Tipleri

Sıkıntı ve Yeni

 

SIKINTININ TARİHİ

Acedia-Premodern Sıkıntı

Pascal’dan Nietzche’ye Sıkıntı Felsefeleri

William Lovell’dan Amerikan Sapığı’na Romantik Dönemin Sıkıntısı

Çarpışma- Sıkıntıya, Bedensele, Tekniğe ve İhlale Dair

Samuel Beckett ve Bireysel Anlamın İmkansızlığı

Andy Warhol: Bireysel Anlamı Yadsımak

 

SIKINTININ FENOMENOLOJİSİ

Duygusal Eğilim Üzerine

Varlıkbilim (Ontoloji)-Sıkıntının Yorumbilimi (Hermenötik)

 

SIKINTI AHLAKI

Bu Ben Nedir

Sıkıntı ve Tarih

Sıkıntı Deneyimi

Sıkıntı ve Olgunluk

 

SONSÖZ

NOTLAR

KAYNAKÇA

DİZİN