Tematik Algı Testi (T.A.T)

Tematik Algı Testi (T.A.T)

Tematik Algı Testi: Psikanalitik Yönelimli El Kitabı

Tevfika İkiz

Projektif Testlerin en önemlilerinden biri olarak görülen TAT testi klinikte her zaman Rorschach testi ile birlikte verilmiş ve tamamlayıcı bir rol oynamıştır. Rorschach testinin kendilik algısı, kimlik yapılanması gibi alanlarda yetkin bir bilgi sunduğunu bilmekteyiz. TAT testi de tamamlayıcı yanı ile nesne ilişkilerine gönderme yapan bir test olarak Rorschach ile beraber verildiğinde test uyguladığımız kişi hakkında kapsamlı ve zengin bilgiler sunmaktadır. Teşhiste tek başına kullanılmaması önerilen TAT testi ülkemizde Rorschach testi kadar uzun zamandır kullanılmaklar birlikte henüz standardizasyonu gerçekleştirilmemiştir. Elinizdeki bu kitap bir anlamda bu çalışmaların başlangıcı olarak düşünülmelidir. Rorschach testinin gölgesinde kalmaması gereken, özgün bilgiye sahip bu testin özellikle dil anlatım açısından zenginliği, kişiye kendisini daha yoğun anlatabilmesine fırsat tanır. Bütün bu özellikleri ile TAT testi en kısa zamanda kültürümüze uyarlanacak ve bundan sonraki çalışmalara ışık tutacaktır. 

Tevfika İkiz

Bağlam Yayınları, 2012

 

İÇİNDEKİLER

Sunuş

TAT Testine Tarihsel Yaklaşım

TAT Yorumlayan Farklı Kuramcılar

Fransız Okulu ve Psikanalitik Yaklaşım

Testin Uygulanışı

Kartların Gizil ve Görünür İçerikleri

TAT Kodlama Kâğıdı ve İtemlerin İncelenmesi

Klinik Uygulamalar

Histerik Protokol

Obsesif Nevroz Protokolü

Depresif Sınır Durum Protokolü

Narsisistik Protokol

Psikotik Protokol

Paranoid Şizofreni Protokolü

TAT Test Raporuna Yardımcı Olacak Notlar

Kaynakça