Yaşlılığın Gücü

Yaşlılığın Gücü

Düş/Düşün Dizisi: 56

Yaşlılığın Gücü
François Villa

Türkçesi: İrem Göksu Yedek, Sarp Tuna

Ölümün yaşlanmanın sonucu değil, bu sürecin durması olduğunu kavramam, kliniğe bakışımı değiştirdi ve tedavide teknik olarak nasıl konumlandığımı belirledi. Biraz daha ileri giderek, ölümün, artık yaşamaya devam etmek için yaşlanamadığımızda meydana geldiğini öne süreceğiz. Yaşlanmak bu bakımdan, canlının, evrim sırasında, hemen ölmemek için edindiği bir beceridir, kişinin hayatta kalmak için yaptığı bir icattır.
François Villa

Bağlam Yayınları, 2018

 

İÇİNDEKİLER
Giriş
1
Yaş Tedaviye Engel midir?
Elli Yaş ve Üzerine Yaklaşırken
Metapsikolojik Boyut
Süreçlerin Geri Döndürülemezlik Niteliği ve Entropi Hali
Ne Karamsarlık Ne İyimserlik... Bir Sınırla Karşılaşma
Bir Çıkmaz: Uzlaşamaz Olanları Uzlaştırmak,Tahammül Edilemez Olandan Kaçınmak
Terapinin Şansları
Benlik Boyun Eğdiğinde... Yapısal Olanın Güncel Gücü
Utanç Hakkında
Libidonun Akışmazlığı Saplanmanın Ağırlığı
Saplanma ve Kökensel Bastırma –Sürgün Yolu–
Yaşımızın Bilincine Varmak
2
“Yaşlı” Kişi Yerinde Bir Kavram mı?
Yaşlanma: Toplumsal Olarak Sorunlu Bir Konu
Yaşlı Kişinin Temsilleri
Birinci Gereklilik: Yaşı Açıklayıcı Bir Etken Olarak Düşünmemek
Etiyolojik Bir Dizi
Ruhsal Çatışmanın Temelindeki Cinsellik
“Yaşlı” Kişiyle Özdeşleşilebilir mi?
Yaşlanma: Ölüm ve Yaşam Dürtülerinin Ortak Sonucu
Asemptomatik Çözüm mü, Asimptotik Çözüm mü?
Yaşlı Olarak Nitelendirilen Kişilerde Cinsel Etkinliğin Süreğenliği
Karşı Aktarım, Aktarım, Olası Aktarım Nesnesi Olarak Klinisyen
Nesne Sorunsalı
Aktarım Nesnesi Olarak Nesne
Rastlantısal Durumlar veya Tetikleyici Neden Olarak Yaş
Gerileme Süreci: Bozulma mı Yenilenme mi?
3
Geriatrideki Çalışmadan Yola Çıkarak, Tedavi Edenin Yorgunluğu Üzerine Bazı Düşünceler
Kısa Bir Tükenmişlik Süresinin Oluşturduğu Olanaklar
Yorgunluk: Durumdan Ziyade Bir Süreç
Hem Yorgun Hem de Dikkatli Olunamaz
Yanılsamaların Kaybının Sonucu Olarak Yorgunluk
Algının Genişlemesi Fırsatı
4
Ölüm, Yaşlanmanın Sonucu Değildir
Zamanın Ruhsal Süreçlere Etkileri Üzerine Düşünceler
Birinci Devinim: Ertelenen Ölüm ya da Yaş Etiyolojik Bir Etken midir?
İkinci Devinim: Yaşın İlerlemesi veya Dürtünün İlerlemesi
Üçüncü Devinim: Ölüm, Yaşlanmanın Sonucu mudur?
Dördüncü Devinim: Tamamlanmamışlığımızın Ağırlığı
Beşinci Devinim: Neoteni ve Ruhsal Aygıt
Altıncı Devinim: Ruhsal Aygıt, Biçimler ve Bunların Bozulması
5
İnsanın Olağan ve Olağandışı Hayatta Kalma Azmi
Son Safha
Sınır Deneyimler
Büyükannem, Tılsımlı Deri
Toplama Kampı Evreni Deneyimi veya Dünyanın Temeli Yerinden Oynadı mı?
Türünden ve Türü Adına Utanma
Hayatta Olmanın Gizemi, İnsanın Sağlamlığı
Öteki Tarafından İşgal Edilen Yerin Temel Bir Farkı
Tehdit Kendi Bedeninden Kaynaklandığında
Beden ve Somatik
Ruhsal Aygıtın Olabilirlik Koşulları Üzerine Kuramsal Bir Kurgu
Tüm Organların, Tüm Aygıtların Genelleşmiş Erojenliği
Organik Bastırma ve Erojen Bölgelerin Oluşumu
Toplama Kamplarında Ne Olmuştu?
6
Organik Bastırma ve Tıp Alanındaki Teknolojik İlerlemeler
Kültür, Teknik İlerlemeler
Organik Bastırma Kuramının Bir Özeti
Bu Kuramdan Yola Çıkan Bazı Düşünce Yolları
Organik Bastırma ve Kökensel Bastırma
Bireysel Bastırma ve Özgül Bastırma
Organik Bastırma ve Erojenlik
Organik Bastırma ve Uygarlığın Gelişimi
Organik Bastırma Meselesi
İmdat Yapılarının Uzantısı Olarak Teknoloji
Teknolojik İlerlemelerle Birlikte, Bedenin Cazibesine Geri Çekilme Tehdidi
Türün Çıkarı ve Narsisistik Çıkar Arasındaki Ayrılık
7
Organsız Beden ve Hipokondriyak Organ
Beden Hiçbir Zaman Tatmin Edilemeyen Organik Bir
Olasılık Olarak Kalır
Artaud ve Freud Arasındakı Bazı Uyumluluklar Üzerine
Organsız Beden ve Protoplazmik Hayvan
Otoerotizm ile Narsisizmin Gerekli Ayrımı
Organik Bastırma: Yumurtadan, Protoplazmik Hayvana Geçiş
Hipokondriyak An
Deliklerin Hipokondriyak Organ Bakımından Ruhsal Değeri
Organik Bastırma: Otoerotizmin Ortaya Çıkış Yollarından Biri
8
Yaşlanmanın Gücü, “İnorganik Olana Dönüşmeye Başlamanın Bir Biçimi”
Andreas-Salomé’nin İyimserliği, Freud’un Kötümserliği?
Herşey Eskiden Olduğu Gibi İlgi Çekici Olmaya Devam Ediyor, Ama... Bir Tür Yankı Eksik
Keşfe İnanmak Tahammül Edilebilir Bir Şekilde Varolmaya Devam Etmeyi Sağlıyor
İnorganik, ya da Yaşam Nasıl Tahammül Edilebilir Kılınır
Muazzam Miktardaki Usandırıcı Duyumların Sürekli Baskısının Etkileri
Organik Bastırma: İnorganiğe Dönüşmeye Başlamak
9
Bedenin Değişimlerinin Ötesinde: Ruhsallığın Cismi
“Saf Haliyle Biraz Zaman”
Duygulanımsal Sarsıntı: Duygulanımın Zamanı
Çıkıntı: Somatik Ruhsal Olan İle Karşılaşıyor
Organik Bastırma ve Bedensel Çıkıntı Noktalarının Belirmesi
Ölümün Benlik Tarafından İcat Edilmesi
Benliğin Soyunması: “Kendi” Bedenimizin Ötesine, Kaynağına Aldığı Gerçeğe Doğru Gitmek
Duygulanımsal Sarsıntıya Elverişli Durumlar
Ölüm Dürtüsü Üzerine Bir Düşünce
Nesne Olarak Benlik’in Birden Çok Kez Kaybedilmesi
Öteki İle Olan İlişki
Cinsel Uyarılma ve Libido, ‘Psike’nin Yetersizliği
Bitirirken Bir İtiraf
Kaynakça