Blog Image

İmge ve Söz

Önsöz Psikanaliz Yazılarının 32. sayısının dosyası imge ve söze ayrıldı. Psikanaliz elbette ilk...

İmge ve Söz

Önsöz Psikanaliz Yazılarının 32. sayısının dosyası imge ve söze ayrıldı. Psikanaliz elbette ilk analizanın da dediği gibi bir konuşma/söz tedavisidir. Ancak psikanalizin kurucu metinlerinden en önemlisinin düşler üzerine, yani düşsel imgeler üzerine olduğunu da unutmamak gerekir. Öte yandan Sigmund Freud için öznel gerçekliğin varlığının en so...

Daha Fazlasını Oku
Blog Image

Kıskançlık

ÖnsözBu dosya, 29-30 Kasım tarihlerinde yapılan “Kıskançlık” konulu 6. Bursa Psikanaliz Günleri’ndek...

Kıskançlık

ÖnsözBu dosya, 29-30 Kasım tarihlerinde yapılan “Kıskançlık” konulu 6. Bursa Psikanaliz Günleri’ndeki konuşmalardan ve bu konuşmalara eklenen iki çeviriden oluşmaktadır. Bu konuyu seçmemizin nedeni kıskançlığın psikanalitik açıdan yeterince incelenmediğini düşünmemizdi. Öte yandan Türkçe’de ruh sağlığı çalışanlarının kıskançlık hakkında yayınladıkl...

Daha Fazlasını Oku
Blog Image

Wilfred R. Bion

ÖnsözWilfred Ruprecht Bion; Freud, Melanie Klein, Winnicott ve Lacan gibi özgün bir düşünceye sahip...

Wilfred R. Bion

ÖnsözWilfred Ruprecht Bion; Freud, Melanie Klein, Winnicott ve Lacan gibi özgün bir düşünceye sahip olağandışı analistlerin arasında yerini almakla birlikte, bu analistlere göre de farklı bir konumdadır.   Bu büyük düşünürler arasında hiç bu kadar yaşamöyküsel bilgilerini açıklıkla ve samimiyetle ortaya koyan bir başka analist yoktur. Bion’un...

Daha Fazlasını Oku
Blog Image

Ergenlik

ÖnsözPsikanaliz yazılarının bu sayısını “Ergenliğe”, yani bebeklikten, yetişkinliğe uzanan yaşam yol...

Ergenlik

ÖnsözPsikanaliz yazılarının bu sayısını “Ergenliğe”, yani bebeklikten, yetişkinliğe uzanan yaşam yolundaki önemli bir gelişim dönemine ayırdık. Ergenlik “duygusal çalkantının”  yoğun olduğu, değişimlerin hızlı ve çok fazla olduğu bir dönem. Bu çalkantılı dönemde ergenler bir yandan dinamizmleri, idealizmleri, her şeyi tüm dünyayı değiştirebile...

Daha Fazlasını Oku
Blog Image

Şiddet ve Şiddetin İletimi

ÖnsözPsikanalizin şiddet olgusunu tartışmasını yalnızca Freud’un ikinci yerleştirmeyle ortaya attığı...

Şiddet ve Şiddetin İletimi

ÖnsözPsikanalizin şiddet olgusunu tartışmasını yalnızca Freud’un ikinci yerleştirmeyle ortaya attığı ölüm dürtüsünden yola çıkarak ele almak eksik bir yaklaşım olacaktır. O nedenle birçok psikanalist birbirinden farklı bağlamlarda şiddetin ruhsallıktaki yerini ele almaya çalışmışlardır. Örneğin Jean Bergeret, dürtüsel yapılanmanın ortaya çıkışının...

Daha Fazlasını Oku