Blog Image

Aktarım ve Karşıaktarım

Önsöz Psikanalizin kuramsal alanda birçok temel keşfi vardır ama psikanalizi bir tedavi tekniği...

Aktarım ve Karşıaktarım

Önsöz Psikanalizin kuramsal alanda birçok temel keşfi vardır ama psikanalizi bir tedavi tekniği kılan en önemli keşfi "aktarım ve karşı aktarım" kavramlarıdır. İki öznenin karşılaşmasında ortaya çıkan bu bilinçdışı karşılıklı etkileşim; ancak analitik bir çerçeve içinde ele alındığında ve analiz edildiğinde terapötik bir değer kazanır.Psikanal...

Daha Fazlasını Oku
Blog Image

Psikanaliz ve Aile

ÖnsözPsikanalizin bireye ve bireysel öyküye verdiği önem biliniyor. Ayrıca, uzun süre bireysel bir u...

Psikanaliz ve Aile

ÖnsözPsikanalizin bireye ve bireysel öyküye verdiği önem biliniyor. Ayrıca, uzun süre bireysel bir uygulama olarak da görülmüştür. Ancak psikanalizin bireyin ruhsal gelişimini yakın çevresi ve özellikle ailesiyle bağlantılandırdığını da biliyoruz. O nedenle psikanalizin çığır açan kuramsal yaklaşımının bireysel uygulamanın dışında, grup ve aile ter...

Daha Fazlasını Oku
Blog Image

Annelik

İlkbahar 2007, bize hoş ve ilginç bir rastlantı hazırladı: Baharlık kitap dizimiz Psikanaliz Yazılar...

Annelik

İlkbahar 2007, bize hoş ve ilginç bir rastlantı hazırladı: Baharlık kitap dizimiz Psikanaliz Yazıları 14 ve artık yayın yolculuğunu bağımsız sürdüren Psikanaliz Buluşmaları 2 eşzamanlı yayınlandı. Böylece, Psikanaliz Buluşmaları'nın Kadınlık temalı metinleri ve Psikanaliz Yazıları'nın Annelik ile ilgili yazıları biraraya geldi ve bu rastlantı, bize...

Daha Fazlasını Oku
Blog Image

Psikanaliz ve Düşüncenin Gelişimi

ÖnsözFreud ve yarattığı kuram, bir asırdır şiddeti zaman zaman artan, zaman zaman azalan değişik ele...

Psikanaliz ve Düşüncenin Gelişimi

ÖnsözFreud ve yarattığı kuram, bir asırdır şiddeti zaman zaman artan, zaman zaman azalan değişik eleştirilere hedef olmaktadır. Başlangıçta, ahlaki kaygılardan güç alır görünen yaklaşımlar psikanalitik kuramın cinsellik boyutunu bir skandal olarak ön plana çıkarmış ve “panseksüalizm” yakıştırmasını kendilerine bayrak edinmişlerdir. Bu ahlakçı yakla...

Daha Fazlasını Oku
Blog Image

Psikanaliz ve Psikanalitik Terapiler

Bu dosyada psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi sorununu tartışırken, kurumsal bir bakış açısından...

Psikanaliz ve Psikanalitik Terapiler

Bu dosyada psikanaliz ve psikanalitik psikoterapi sorununu tartışırken, kurumsal bir bakış açısından çok, yani kim psikanalitik psikoterapi yapabilir sorusuna bi r yanıt vermeyi amaçlamadan, konuyu klinik bağlamda ele almayı yeğledik. Ama bu da bu sorunun kurumsal bir boyutunun varolmadığı anlamına gelmez.Analist hastasıyla ne tür bir çalışma yürüt...

Daha Fazlasını Oku