Etkinlik Bilgisi

Etkinlik Geçmiştir

  • Tarih : 24.10.2008

COWAP: Annelik Üzerine

Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) , Kadınlar ve Psikanaliz Komitesi (COWAP) ve İstanbul Psikanaliz Derneği Ortak Etkinliği

 

"Annelik Üzerine"

 

24–26 Ekim 2008

Bilgi Üniversitesi, Santral İstanbul 

 

Program

  

“Çocuk Arzusu Sadece Penise Hasetten mi İbarettir?”

Sylvie Faure-Pragier (SPP-Fransa)

Tartışmacı: Jordi Sala  (SEP-İspanya)

 

 “Psikanalizde bir Özne Olarak Anne Sorunsalı”

Anat Palgi-Hecker (IPS-İsrail)

Tartışmacı: Jacqueline Godfrind (SBP-Belçika)

 

 Klinik Atölyeler

1) A. Raquel Ferreira - “Annelik: Arzuyla Dehşet Arasında”

Tartışmacı: Talat Parman, Başkan: Jacqueline Godfrind

2) B. Annalisa Ferretti – “Annelik İşlevleri ve Kapsama” 

Tartışmacı: Maurice Haber, Başkan: Elda Abrevaya

3) C. Zehra Karaburçak - “ Tümgüçlü bir Anne Aranıyor”

Tartışmacı: Eulalia Torras de Bea, Başkan: Georges Pragier

4) D. Ayşe Kurtul – “Annelik Yapamama Üzerine bir Olgu”

Tartışmacı: Gertraud Schlesinger-Kipp, Başkan: Anat Palgi-Hecker

5) E. Ferhan Özenen - “Annenin Rahmini Terketme Korkusu”

Tartışmacı: Frederico Pereira, Başkan: İngrid Moeslein-Heising

6) F. Cristina Saottini – “Sandra: Ayrışmamışlık Halinden Anneliğe bir Yolculuk” 

Başkan: Giovanna Di Ceglie, Başkan: Edith Mitrany