Etkinlik Takvimi

7. Psikanalizle Tanışma Seminerleri 2013 2014

İstanbul Psikanaliz Derneği

2013- 2014 Etkinlikleri

"Psikanalizle Tanışma Seminerleri"

2013-2014 Dönemi

 

İstanbul Psikanaliz Derneği olarak psikanalitik kuram ve uygulamaya ilişkin temel bilgileri, ruh sağlığı alanında yeni çalışmaya başlayan meslektaşlarımıza aktarmanın yararlı olacağını düşünerek üç bölümden oluşan bir seminer dizisi oluşturduk. İlkini Kasım 2013’de, ikinci bölümünü Ocak 2014’de ve üçüncü bölümünü Nisan 2014’de gerçekleştireceğimiz bu seminerlerin programını aşağıda göreceksiniz. Seminerlerin ilk bölümünde hedef, psikanalizle ilk kez tanışacak olanlara temel bilgileri özet halinde sunmak olacaktır. İkinci bölümde psikanalizin temel metinleri olarak kabul edilen Freud’un yazılarından bazılarını inceleyecek ve tartışacağız. Bu amaçla 5 önemli metin seçtik. Hedef, psikanalitik kuram ve uygulamanın çekirdeğini oluşturan önemli konuları psikanalizin kurucusunun metinleri üzerinden irdelemek ve tartışmaktır.

Üçüncü bölümde ise üzerinden uzun bir zaman geçmesine karşın hala tartışmalara konu olan Freud’un Dora olgusunu ele alacağız. Psikanalitik teknikte önemli dönüşümlerin öncüsü olarak değerlendirilen bu olgu ile kliniğe giriş yapacağız. Psikiyatri asistanlarını, psikoloji ve psikolojik danışmanlık mezunlarını bu seminer dizisine katılmaya davet ediyoruz. Seminerler ilk bölümden başlayarak birbirinin devamı niteliğinde olduğundan konu bütünlüğünü takip edebilmek için katılımcılara ilk bölümden başlayarak tüm seminerlere katılmalarını öneririz. Katılımcı sayısı 40 kişi ile sınırlıdır. Seminerler Çarşamba akşamları saat 20:45–22:45 arasında yapılacaktır. Etkinlik Yeri: İstanbul Psikanaliz Derneği Büyükdere cad. Gün Apt. No: 26, Kat: 8,  Daire: 15 Mecidiyeköy-İstanbul

 

 

 

Program

 

1. Bölüm

 

6 Kasım 2013

Psikanalizin Doğuşu ve Gelişimi

Konuşmacı: Elda Abrevaya

Tartışmacı: Vehbi Keser

 

 

13 Kasım 2013

Ruhsal Aygıtın Yerleşimsel Modeli (Bilinçdışı-Ön bilinç-Bilinç)

Konuşmacı: Vehbi Keser

Tartışmacı: Ferhan Özenen

 

20 Kasım 2013

Dürtü Kuramı ve Çocuk Cinselliği

Konuşmacı: Talat Parman

Tartışmacı: Adile Uyar

 

27 Kasım 2013

Ruhsal Aygıtın Topografik Modeli (Altbenlik-Benlik-Üstbenlik)

Konuşmacı: Adile Uyar

Tartışmacı: Talat Parman

 

4 Aralık 2013

Günlük Yaşamda Psikopatolojik Görüngüler ve Düşler

Konuşmacı: Ferhan Özenen

Tartışmacı: Elda Abrevaya

 

 

2.Bölüm

 

 

8 Ocak 2014

Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme

Konuşmacı: Levent Kayaalp

Tartışmacı: Nesrin Koçal

 

15 Ocak 2014

Çocukların Cinsel Kuramları Üzerine

Konuşmacı: Nesrin Koçal

Tartışmacı: Ayça Gürdal Küey

  

22 Ocak 2014

Cinsler Arasındaki Anatomik Farkın Bazı Ruhsal Sonuçları

Konuşmacı: Dilek Çavaş Özer

Tartışmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

 

29 Ocak 2014

Histerik Düşlemler ve Çiftcinsellikle İlişkileri

Konuşmacı: Zehra Karaburçak Ünsal

Tartışmacı: Dilek Çavaş Özer

  

5 Şubat 2014

Aktarımın Dinamiği Üzerine

Konuşmacı: Ayça Gürdal Küey

Tartışmacı: Levent Kayaalp

 

 

3. Bölüm

  

2 Nisan 2014

Histeri Üzerine Genel Klinik ve Kuramsal Bilgiler

Vehbi Keser

 

9 Nisan 2014

Dora Olgusu I

Bessi Meshulam

 

16 Nisan 2014

Dora Olgusu II

Zehra Karaburçak Ünsal

 

23 Nisan 2014

Dora Olgusu Üzerine Tartışma

Ferhan Özenen