Analitik Bir Yolculuk

Analitik Bir Yolculuk

Düş/Düşün Dizisi: 59


Analitik Bir Yolculuk

Okçuluk Sanatından Psikanaliz Sanatına


Marilia Aisenstein

Türkçesi: Elif Okan Gezmiş


Bu kitap, 1977’de ilk analitik hastalarımı görmemle başlayan bir yolculuğa tanıklık ediyor.

Her kitapta, bölümlerin görünürdeki mantıksal diziliminin altında mutlaka zımnî bir rehber ilke yatar. Farklı yıllarda yazılmış makalelerden oluşan bu kitapta da eksikliği halinde her şeyin darmadağın olacağı o “rehber ilke”, bana göre, Goethe’nin Gönül Yakınlıkları’nda ele aldığı üzere, dürtünün benim soma olarak nitelendirdiğim biyolojik beden ile zihinsel temsillerden oluşan fiziksel aygıtımız arasında nasıl işlev gösterdiği meselesidir.

Her psikanalistin kendi eğitimiyle, öyküsüyle, analistleriyle özdeşleşmeleriyle, kaynak aldığı yazarlarla ve kişisel mitolojileriyle bağlantılı olarak çok sayıda bilinçli ve bazen de bilinçdışı kuram (psikanalitik, felsefi ve kişisel kuramlar) üstünden çalıştığını uzun süredir savunuyorum.

Jorge Canestri’nin özellikle de Putting Theory to Work (Kuramı Çalıştırmak) kitabında öne sürdüğü düşüncelere katılıyorum. Ne var ki, birbiriyle bazen örtüşebilen çeşitli kuramların ötesinde, Freudyen metapsikolojinin (bilinçdışı, bastırma, ilk sahne, gerileme, bellek izleri, vb.) temel kavramlarının hepimizin müştereği olduğu kanısındayım.


Marilia Eisenstein