Beden Deneyimi Psikopatolojisi

Beden Deneyimi Psikopatolojisi

Beden Deneyimi Psikopatolojisi

Rosine Debray, Christophe Dejours, Pierre Fedida

Türkçesi: Özen Alemdar

Psikanaliz dünyasında, yıllar boyunca, hastalık halinde bedende olan biten şeyler tartışmalı bir konu olarak süregelmiştir. Genel olarak somatizasyonların yaşamın iki uç döneminde sık olduğu kabul görür: Bebeklikte ve çocuklukta; daha sonra tekrar yaşlılık döneminde (...) Paris Psikosomatik Kurumu’nun kurucusu Pierre Marty’nin psikosomatik bakış açısı, biri 1976’da yayımlanan ‘Bireysel yaşam ve ölüm hareketleri’, diğeri 1980’de yayımlanan ‘Psikosomatik düzen’ adlı iki önemli eserinde tam açıklamasını bulmuştur. Marty burada psike/soma ikiliğinin terk edilmesini salık verir ve insanın bir bütün olarak ele alınması gerektiğini ancak bu karmaşık bütünün genel dengesinin kişinin hayat akışının bir döneminde sonsuz sayıda, değişken ve farklı düzenlemelerin sonucu olduğunu ortaya koyar. Bu düzenlemelerin her biri, kendince, bir denge halinin -ya da dengesizliğin- gerçekleşmesine katkıda bulunur, ki bu da söz konusu kişinin psikosomatik ekonomisine tekabül eder.

Rosine Debray

Bağlam Yayınları, 2015

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

 

Bölüm 1

PSİKOPATOLOJİ VE SOMATİZASYON (ROSINE DEBRAY)

Psikanalistlerin Bakış Açısına Göre Somatizasyon Sorununun Karmaşıklığı

Freud'un Bakış Açısı

Freud Sonrası Psikanalistler ve Somatik Bozukluklar

İlk Çalışmalar

Chicago Okulu

Nesne Kaybı ve Stres

Pierre Marty'nin Psikosomatik Bakış Açısı

Evrimci Prensip

Bireysel Dalgalanma

Travma Sorunsalı

Psikosomatik Açıdan Hastalıkların Tanımlanması ve Sınıflanması

Temel Ekonomik Sistemler

Zihinsel İşleyişin Düzensizliği

2. Erişkin Yaşamda Psikosomatik Ekonomi ve Somatizasyon

Mevcut Konumum

Somatizasyonlar Üzerine: "Patlayıcı Birleşme"

"Psike Dışı" Somatik Dışavurum

Psikosomatik Bir İnceleme

57 Yaşındaki Pierrette

Çocukluktan Beri İnsuline Bağımlı Diyabet Hastası..

İlk Rüya

Tedavinin Devamı

İkinci Rüya

Tartışma

37 Yaşındaki Myriam ve Yaşamının Dramatik Bir Dönemine Eşlik Eden Psikoterapi

İlk Görüşme

Tedavinin Devamı

Somatik Düzensizlik

 

Bölüm 2

DÜŞÜNCE İÇİN "ÇALIŞMA GEREKLİLİĞİ" OLARAK BEDEN (CHRISTOPHE DEJOURS)

Giriş

Somatik Belirti ve Erotik Beden

Histerik Belirti ve Erotik Beden

Hipokondri ve Erotik Beden

Istırap ve Boşluk: Düşüncenin Birbirine Karşıt İki Yazgısı

Dürtü ve Beden: Libidinal Bozgun

Dürtünün İki Zamanı: Dürtünün Atımlılığı

Dürtünün İkinci Zamanı ve Narsisizm

Bedenden Ayrılmış Düşünce

Erojen Bedenden Dışlanmış Bölgeler ve Dürtüsel Agenezi

İşlevin Seçimi

Beden ve Düşünce Arasındaki İlişkiler Üzerine Metapsikolojik Tartışma

Duygulanım ve Tasarım

Öznelliklerarası ve Öznellikiçi

Beden, Düşünce ve Psikosomatik Kuram

 

Bölüm 3

BEDEN DENEYİMİ HİPOKONDRİSİ (PIERRE FEDIDA)

Rüyanın Hipokondrisi ve Melankoli

Hipokondriyağın Psikanalizinden  

Hipokondri ve Bedensel Kendilik - Koruyucu Sahte-Kendilik ve Ötekinin Bedenine Yöneltilmiş Tedavi Edici Dikkat

Hipokondri Üzerine Temel Yönelimler

Analitik Durumun Hipokondrisi

Değişim Üzerine

Bir Klinik Vaka İncelemesi

Organın Dili

Öne Sürülmesi Gereken: Sözcük Organdır

Hipokondriyak Hastanın Rüya Görme Yetersizliği