Freud Okumaları

Freud Okumaları

Freud Okumaları

Raşit Tükel   

Kuramsal sürecin tamamlanmamışlığı, birçok kuramcı için el alabileceği bir zenginlik olmuş ve değişime kapalı olmayan bu ortam, psikanalizin Freud sonrası gelişimine önemli katkılar sunmuştur. Bu nedenle, kitapta, Freud'un düşlerin yorumu, dürtüler, narsisizm, nesne ilişkileri, anksiyete, savunma mekanizmaları, aktarım gibi konular üzerine olan yazıları tarihsel süreklilik gözetilerek ele alınırken, Hartmann, Melanie Klein, Winnicott gibi kuramcıların Freud sonrasına ait katkılarına da yer verilmiştir.

Raşit Tükel

Bağlam Yayınları, 2014

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER 

ÖNSÖZ

FREUD’UN TEMEL METİNLERİ ÜZERİNDEN OKUMALAR 

Düşlerin Yorumu Üzerine  

Dürtü Kuramının Tarihsel Gelişim Öyküsü  

Narsisizm ve Benlik İdeali 

Bilinçdışı, Topoğrafik Kuram ve Yapısal Kuram 

Nesne İlişkilerinin Gelişimi ve Oedipus Karmaşası 

Fobiler Üzerine Görüşler 

Freudyen Açıdan Anksiyete 

Nevrotik Bir Fenomen Olarak Yineleme Kompulsiyonu 

Savunma Düzenekleri 

Aktarım ve Dinamikleri  

Karşıaktarım: Anlamı ve Analizdeki Yeri 

 

FREUD SONRASI OKUMALAR 

Dürtü Kuramından Hartmann’ın Benlik Psikolojisine

Melanie Klein’ın Çalışmaları: Anksiyete, Savunmalar ve 

Nesne İlişkileri 

Bebek ve Anne Arasındaki Mekânda Öznenin Yaratılması: 

Winnicott’un Çalışmalarına Bir Bakış