Freud'u Okumak

Freud'u Okumak

Freud'u Okumak: Freud'un Eserlerinin Kronolojik Olarak Keşfi

Jean-Michel Quinodoz

Türkçesi: Bahar Kolbay, Özge Soysal

Formasyondaki psikanalistlerle uzun yıllar sürdürdüğü bir okuma seminerinden ilham alan yazar, Freud’un belli başlı metinlerini kronolojik sırayla tanıttıktan sonra, Freud’un bunları ortaya koyduğu dönemdeki yaşam koşullarıyla ilişkilendirir ve bu keşiflerin Freud-sonrası psikanalistlerdeki yankılarını ana hatlarıyla özetler. Öğretici amaçla bütün bölümler aynı şemaya göre düzenlenmiştir. İncelenen eser tanıtıldıktan sonra, farklı okuma biçimlerine olanak veren ve farklı renklerle ayrılan şu özel çerçeveler sunulmuştur: “Biyografiler ve tarih”, “Freud’un kavramlarının boylamsal evrimi”, “Freud-sonrası”, “Freud’un kavramlarının kronolojisi”. Jean-Michel Quinodoz, açık ve herkesin anlayabileceği bir dille Freud’un eserlerini incelemeye girişirken, kendi uzun süreli klasik psikanaliz uygulamasını dayanak alır ve böylelikle psikanalizin öncelikle klinik deneyim üzerine kurulu olduğunu hatırlatır.

Bağlam Yayınları, 2016 

 

  

İÇİNDEKİLER 

I

PSİKANALİZİN KEŞFİ

(1895-1910)

Histeri Üzerine Çalışmalar S. Freud ve J. Breuer (1895d)

Wilhelm Fliess’e Mektuplar 1887-1902

“Bilimsel bir psikoloji taslağı” (1950c [1895])

“Savunma psikonevrozları” (1894a),

“Belli bir belirti kümesini ‘kaygı nevrozu’ adıyla nevrasteniden ayrıştırmanın nedenleri” (1895b)

“Savunma psikonevrozları üzerine yeni açıklamalar” (1896b)

“Nevrozların etiyolojisinde cinselliğin yeri” (1898a)

“Perde anılar üzerine” (1899a)

Düşlerin Yorumu (1900a)

Düş Üzerine (1901a)

Günlük Yaşamın Psikopatolojisi (1901b)

Espriler ve Bilinçdışıyla İlişkileri (1905c)

Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme (1905d)

“Bir histeri vakasının analizinden parçalar (Dora)” (1905e)

Jensen’in “Gradiva”sında Hezeyan ve Düşler (1907a)

“Beş yaşındaki bir erkek çocukta fobinin analizi (Küçük Hans)” (1909b)

“Bir obsesif nevroz vakası üzerine açıklamalar (Fare Adam)” (1909d)

Leonardo da Vinci’nin bir çocukluk anısı (1910c)

 

II

OLGUNLUK YILLARI

(1911-1920)

“Bir paranoya (dementia paranoïdes) vakasının otobiyografisi üzerine psikanalitik açıklamalar (Başkan Schreber)” (1911c)

1904-1919 Yılları arasında psikanalitik teknik üzerine yazılmış yazılar

Totem ve Tabu (1912-1913a)

“Narsisizme Giriş” (1914c)

Metapsikoloji (1915-1917)

Psikanalize Giriş Dersleri (1916-1917)

“Bir çocukluk nevrozu öyküsünden parçalar (Kurt Adam)” (1918b)

Tekinsiz (1919h)

“Bir çocuk dövülüyor” (1919e)

“Bir kadın eşcinsellik vakasının ruhsal kaynakları” (1920a)

 

III

YENİ GÖRÜŞ AÇILARI

(1920 - 1939)

Haz İlkesinin Ötesinde (1920g)

Kitle Psikolojisi ve Benliğin Analizi (1921c)

Benlik ve Altbenlik (1923b)

“Mazoşizmin ekonomik sorunu” (1924c)

Ketlenme, Belirti ve Kaygı (1926d)

Bir Yanılsamanın Geleceği (1927c)

Laik Analiz Sorusu (1926e)

Uygarlığın Huzursuzluğu (1930a)

Psikanalize Yeni Giriş Konferansları (1933a)

Gerçekliğin inkarı ve benliğin bölünmesi üzerine yazılar (1924-1938)

(Psikanalizin Özeti, 1940a [1938])

“Biten analiz, bitmeyen analiz” (1937c)

“Analizde yapımlar” (1937d)

Hz. Musa ve Tektanrıcılık (1939a)

Bugün Freud’u Okumak

Ek

Kaynakça

Ad dizini

Kavram dizini