Hasta ve Analist

Hasta ve Analist

Hasta ve Analist

Joseph Sandler, Christopher Dare, Alex Holder

Türkçesi: Taner Özek, Ali Algın Köşkdere, Serhat Yücel

Bu kitap, temel klinik psikanalitik kavramlar ve bu kavramların anlamları hakkındadır. Psikanalizin içinde gelişmiş birçok kavram ve özellikle de bu kitapta üzerinde durulmuş olanlar, taşıdıkları anlamlar bakımından, ilk ortaya çıktıkları hallerinden çok daha kapsamlı hale gelmişlerdir. Bu kitabın amaçlarından biri, anlam ve kullanımlarında zamanla oluşmuş değişiklikler ışığında bazı temel kavramları gözden geçirmektir. Buna karşın bu kitap bir çeşit sözlük veya dizin olmak niyetinde değildir. Bununla birlikte temel klinik psikanalitik kavramlar üzerindeki bu çalışmamızın, bu kavramların günümüz psikanalizinde oynadıkları rolün daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanıyoruz.

Joseph Sandler, Christopher Dare, Alex Holder

Bağlam Yayınları, 2015

 

 

İÇİNDEKİLER 

ÇEVİRMENİN ÖNSÖZÜ 

BİRİNCİ BASIMA ÖNSÖZ 

İKİNCİ BASIMA ÖNSÖZ

1. Bölüm 

GİRİŞ 

2. Bölüm 

ANALİTİK DURUM 

3. Bölüm 

TERAPÖTİK İŞBİRLİĞİ 

4. Bölüm 

AKTARIM 

5. Bölüm 

AKTARIMIN FARKLI BİÇİMLERİ 

6. Bölüm 

KARŞI AKTARIM 

7. Bölüm 

DİRENÇ 

8. Bölüm 

OLUMSUZ TERAPÖTİK TEPKİ 

9. Bölüm 

EYLEME DÖKME 

10. Bölüm 

YORUM VE DİĞER GİRİŞİMLER  

11. Bölüm 

İÇGÖRÜ 

12. Bölüm 

DERİNLEMESİNE ÇALIŞMA 

KAYNAKÇA 

DİZİN