Kadınlığın Uzun ve Dolambaçlı Yolu

Kadınlığın Uzun ve Dolambaçlı Yolu

Kadınlığın Uzun ve Dolambaçlı Yolu

Elda Abrevaya

Simone de Beauvoir'ın toplumsal alanda ortaya attığı "Kadın olarak doğulmaz, kadın olunur" düşüncesini psikanalitik açıdan tercüme etmek istediğimizde bu sav kitap boyunca şöyle bir soruya dönüşecektir: Bir kadın kadınsılığına nasıl erişir? Ödipal karmaşanın oluşumunda, küçük kızın çözmesi gereken en çetrefil sorun, derin bir aşkla bağlı olduğu anneden babaya yer değiştirebilmektir. Nesnenin aşkını kaybetme kaygısına rağmen, kızın babaya (sonradan sevgiliye) dair kadınsı dürtülerine sahip çıkması bir cesaret işidir. Bu, anneye olan derin bağlılığına rağmen, her ne pahasına olursa olsun kadınsılığına sahip çıkmanın cesaretidir. Yaşamı boyunca farklı evrelerde karşısına çıkacak olan bu sınav, kadını en fazla menopoz ve sonrasında zorlayacaktır. Bu doğrultuda kadınsı erotizm sadece cinsel ilişkiye indirgenemez, kültür nesneleriyle ve ötekiyle kurulan ilişkiyi de nitelendirir. Böylelikle kadınsılık, kadının içinde gömülü olan karanlıklardan ve sislerden sıyrılıp, toplumsal sahnede ötekine dair bir tasa taşıyarak arzulu olmasının serüvenidir.

Elda Abrevaya

Bağlam Yayınları, 2013

 

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR

ÖNSÖZ

1. Bölüm

BAŞTAN ÇIKARMA KURAMI

2. Bölüm

ÇOCUKSU CİNSELLİK VE KÜÇÜK KIZIN KADINSILIĞI

3. Bölüm

KÜÇÜK KIZIN BABAYA DUYDUĞU AŞKIN LİBİDİNAL KÖKENİ

4. Bölüm

BİR ÇOCUK DÖVÜLÜYOR FANTEZİSİ

5. Bölüm

GENÇ EŞCİNSEL KIZ VAKASI

6. Bölüm

KADINSILIĞIN DOLAMBAÇLI YOLU

7. Bölüm

KADININ HAZ HARİTASINDA ANAL İLE VAJİNALIN YERİ

8. Bölüm

BAŞLANGIÇTA BABA VARDI

9. Bölüm

ANNESEL VE KADINSI NARSİSİZM

10. Bölüm

MENAPOZ VE YAŞLANMA

11. Bölüm

HER NE PAHASINA ARZU

KAYNAKÇA

DİZİN