Psikanalitik Kurama Giriş

Psikanalitik Kurama Giriş

Psikanalitik Kurama Giriş

Haluk Sunat, Raşit Tükel, Yıldız Akvardar, Erdoğan Çalak, Ulviye Etaner, Cem Hürol, Alp Üçok, Başak Yücel

 

Psikanalatik Kurama Giriş, Murat Şefik Etaner Psikoterapi Eğitim Vakfı'nda gerçekleştirilmiş 'psikanalitik kurama giriş' niteliğindeki seminerlerin bir derlemesidir. Seminerler, S. Freud'un, 1886-1938 tarihleri arasında yayımladığı ve daha sonra yirmi üç ciltte toplanılmış metinler esas alınarak oluşturulmuştur. 

Bağlam Yayınları, 2000

 

 

 

 

İÇİNDEKİLER

 ÖNSÖZ

FREUD VE PSİKANALİZİN GELİŞİMİ

BİLİNÇDIŞI

DÜRTÜLER VE ÇOCUKLUK CİNSELLİĞİ

BENLİK VE GELİŞİMİ

NARSİSSİZM, NESNE VE NESNE İLİŞKİLERİ; ÖDİPAL KARMAŞA VE ÇÖZÜLÜMÜ, ÜSTBENLİK OLUŞUMU

İNHİBİSYONLAR, SEMPTOMLAR VE ANKSİYETE

SAVUNMA MEKANİZMALARI

PSİKOPATOLOJİ  

}