Rorschach Testinin Psikanalitik Yorumu I

Rorschach Testinin Psikanalitik Yorumu I

Rorschach Testinin Psikanalitik Yorumu I

Tevfika Tunaboylu İkiz

Rorschach, eğitimini verdiğim öğrencilerime de söylediğim gibi, psikopatoloji teorileri geliştikçe ve klinik tecrübeler arttıkça zenginleşen ve klinisyeni düşünmeye yönelten bir testtir. Zenginliğini hep sürdürmesi ve her an güncel kalabilmesinin temel nedeni ise kendisini teorilerinden beslemesidir. Dünyada aktif olarak Rorschach'yı da sadece ölçüm aleti ve standart hale getirmek isteyen yaklaşımlar devam etmesine rağmen bu test bizleri hala şaşırtmaya devam etmektedir. İnsanın gizi, hangi psikopatoloji sınıflamasında yer alırsa alsın, hiç kimsenin bir diğerine benzememesi nedeniyle Rorschach testi sırtını sadece rakamlara dayamamakta ve 75 yıldır da güncelliğini korumaktadır. 

Tevfika Tunaboylu İkiz

Bağlam Yayınları, 2001

 

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

HERMAN RORSCHACH VE TESTİN OLUŞUMU

NEDEN PROJEKTİF TESTLER VE TEŞHİSTEKİ YERİ

TESTİN FARKLI ALANLARDA KULLANIMI

RORSCHACH TESTİNİN DEĞİŞİK YORUMLARI

PSİKANALİZ PROJEKTİF TESTLERİN HİZMETİNDE

FARKLI OKULLAR VE BÜTÜNLEŞTİRİCİLİK OLASI MIDIR?

 

İKİCİ BÖLÜM

KULLANILAN MALZEME

RORSCHACH TESTİ KİMLERE UYGULANMALIDIR?

TESTİN VERİLİŞ BİÇİMİ VE ORTAMI

PROJEKTİF TESTLER VE AKTARIM-KARŞI AKTARIM

BİR SINIR OLARAK RORSCHACH

YÖNERGE

ANKET VE ANKETİN ÖNEMİ

TERCİH EDİLEN KARTLAR

PROTOKOLLERİN YORUMLANMASI

KODLANMAYAN MALZEMENİN YORUMU-BİLİNÇDIŞININ DİLE GETİRİLMESİ

ZAMAN FAKTÖRÜ 

KARTLARIN ÖZELLİKLERİ

KARTLARIN GİZLİ İÇERİKLERİ

CATHERINE CHABERT'IN RORSCHACH'YA KATKISI

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KODLAMALAR

TOPLAM YANITLARIN SAYISI

LOKALİZASYON

DETERMİNANTLAR (TAYİN EDİCİLER)

İÇERİK ANALİZİ

POPÜLER YANITLAR (BAN)

ŞOK YANITLARI (CHOC)

T.R.I (TYPE FR RESONANCA INTIME)

PSIKOGRAM VE AÇIKLAMALARI

PSIKOGRAM

SON SÖZ

KAYNAKÇA