Türkiye’de Psikanaliz Hakkında En Eski Metinler-I 1917-1928 

Türkiye’de Psikanaliz Hakkında En Eski Metinler-I 1917-1928 

Türkiye’de Psikanaliz Hakkında En Eski Metinler-I 1917-1928 

Coşkun Taştan

"Freud'un psiholociyası hâl-i hazır-ı ilmide âlemşümul ehemmiyet kesbetmiş bir hareket-i ilmiyedir. Freud'un nokta-i nazarı verilen bu ehemmiyete layık olsa da olmasa da bunun memleketimizde şimdiye kadar olduğu gibi mühmel kalması caiz olamaz." - Mustafa Hayrullah, 1917

"İşte Freud'un nazariyesi... Son senelerde lehinde ve aleyhinde pek çok şeyler işittiğimiz Freudizme gerek teşhis ve gerek tedavi nokta-i nazarından biraz olsun kıymet vermemek istemeyiz." - Mazhar Osman, 1919

"En hâr Freuduların felsefeciler ve edebiyat mensubları, salon hakîmleri arasında bulundukları bariz bir müşahadedir. Arkaya itilmiş uzun ve pomadalı saçları, dar belli elbiseleri içinde kırıtarak hanımlara aşk ve isteri nazariyelerinden bahseden "panseksüalist" müteahhısların Freud tarafdarı olmaktan başka yapacakları yokdur" - İzzettin Şadan, 1925

 

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ

Freud'un Psiholociyası Üzerine Tecrübe-i Tetebbuiye (1917)

Mustafa Hayrullah [Diker]

Freudizm: Tahlîl-i Rûhî (1919)

Mazhar Osman

Freud ve Psikanaliz (1921)

Münir Mazhar

Freud Mesleği (1922)

Hüseyin Galib

Freudizmin Sırr-ı Muvaffakiyeti (1925)

İzettin Şâdân

Terbiyede Yeni Bir Usûl: Psikanaliz (1926)

Hilmi Ziya

Yeni Fikir Muharrirlerinden Naci Fikret Bey Efendi'ye (1926)

Fahreddin Kerim

Freudizm Münasebetiyle (1926)

Naci Fikret

Din ve Cinsiyet (1926)

Naci Fikret

Psikanaliz ve Pan-Seksüalizm (1926)

Naci Fikret

Freudizm (1926)

Mustafa Şekib (Tunç)

Garbda Ruhiyat Cereyanları -I (1926)

Namdâr Rahmi

Garbda Ruhiyat Cereyanları -II (1926)

Namdâr Rahmi

Garbda Ruhiyat Cereyanları -III (1927)

Namdâr Rahmi

Din ve Cinsiyet 3 (1927)

Naci Fikret

Din ve Cinsiyet 4 (1927)

Naci Fikret

Freud (1927) 

İbrahim Alaeddin Gövsa

Freudizme Dair Tedkikler (1927)

San. Fe

İctimaî Hayatda Cinsiyetin Rolü (1928)

Naci Fikret

Psikanaliz ve Ahlaki Terbiye (1928) 

Eyüb Hamdi

SÖZLÜK

PSİKANALİZİN BAZI TEMEL KAVRAMLARININ OSMANLICA KARŞILIKLARI

YAZARLAR HAKKINDA