Türkiye'de Psikanalizin Sosyal Temsilleri

Türkiye'de Psikanalizin Sosyal Temsilleri

Türkiye'de Psikanalizin Sosyal Temsilleri

Meltem Narter

Sosyal temsiller kuramı, sosyal psikoloji açısından bir dönüm noktasıdır. Bu kurama göre, sosyal davranışlar, doğanın kurallarını çözmek için kullanılmaz. Bu kitapta sunulan çalışmanın amacı, Türkiye'de uygulanan psikanalizin toplum tarafından nasıl algılandığı hakkında bilgi sahibi olmaktır. Elde ettiğimiz sonuçlara göre, günümüzde psikanalize dair kavram, terim ve yaklaşım biçimleri gündelik hayatta yer almaktadır. Ama birçok noktada kavram ve terimlerin içerikleri değişmiş veya dönüştürülmüştür. Psikanalizin sosyal temsilleri yani toplum tarafından algılanışı aslında bir bilgi dönüşümüdür. Sonuç olarak, yirmi beş yılı kapsayan gazete, karikatür dergisi taramaları, geniş katılımlı anket ve odak grup uygulamaları göstermiştir ki; Türkiye'de psikanaliz kuram ve kavramları bu dönüşümü gerçekleştirmiş ve sağduyu düşüncesi içerisinde kendisine sağlam bir yer edinmiştir.

Meltem Narter

Bağlam Yayınları, 2012

 

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

BAŞLARKEN

GİRİŞ

Sosyal Temsiller

Demirleme ve Nesnelleştirme

Sosyal Temsiller ve Toplum

Türkiye'de Sosyal Temsiller

Psikanalizin Sosyal Temsilleri

TÜRKİYE'DE PSİKANALİZİN SOSYAL TEMSİLLERİ ARAŞTIRMASI

Gazete Taramaları

GAZETE TARAMALARININ ANALİZİ

GAZETE YAZILARININ İÇERİĞE GÖRE İNCELENMESİ

Psikanalizin Yansız Sunulduğu Yazılar

Psikanalizin Olumsuz Sunulduğu Yazılar

Psikanalizin Olumlu Sunulduğu Yazılar

Psikanalizin Kavramsal Olarak Yanlış Sunulduğu ve Yanlışlandığı Yazılar

YAZILARIN BAĞLAMINA GÖRE İNCELENMESİ

Psikanalitik Kavramların Kullanıldığı Ama Kavramların İçeriklerinin Açıklanmadığı Yazılar

Psikanalitik Tanımların Entellektüel Kavramlar Olarak Kullanıldığı Yazılar

Psikanalitik Kavramların Kullanıldığı ve İçeriklerinin de Psikanalitik Olarak Açıklandığı Yazılar

Psikanalitik Kavramların Siyasi Göndermeler İçin Kullanıldığı Yazılar

YAZILARIN PSİKANALİTİK KAVRAMLAR AÇISINDAN İNCELENMESİ

KARİKATÜR TARAMALARI

ANKET UYGULAMALARI

Katılımcıların Demografik Özellikleri

Katılımcıların Kitle İletişim Araçları ile İlişkileri

Anket Uygulaması Sonuçları

Kuram Olarak Psikanaliz

Psikanalitik Kavramlar

Psikanalitik Yöntem

Psikanaliz - Psikoloji - Psikiyatri

Psikanalize Dair Tutum ve Fikirler

Anket Uygulamasının Genel Sonuçları

ODAK GRUP SONUÇLARI

Psikanaliz ve Freud

Benlik (Ego)

Alt Benlik- Benlik- Üst Benlik (İd-Ego-Süperego)

Rüya ve Rüya Yorumları

Bilinçdışı (Bilinçaltı)

Hipnoz

Oedipus Karmaşası

BİTİRİRKEN

ANKETLER

KAYNAKÇA