Yatılılık: Okul Ev Olunca

Yatılılık: Okul Ev Olunca

Yatılılık: Okul Ev Olunca

Yayına Hazırlayan: Şükran İ. Başarır, Talat Parman 

Yatılık üzerine ülkemizde yayınlanan ilk kitap olma özelliğini taşıyan "Yatılılık: Okul Ev Olunca"; İstanbul Psikanaliz Derneği ve Özel Amerikan Robert Lisesi'nin ortaklaşa gerçekleştirdiği bir sempozyumdan yola çıkalarak hazırlanmıştır. Okulda pedagojik ve psikanalitik yaklaşımların bir arada ele alınabilmesini sorgulayan bir dizinin ilki olan bu etkinlikte; yatılılık taşıdığı yoğun duyguların sıcaklığı, hüznü ve elbette derinliğiyle belki de bu iki alanı en iyi yakınlaştırabilecek konulardan birini oluşturmuştur. Psikanaliz ve pedagoji ilişkisinin tarihsel süreçte oldukça tartışmalı olduğu ve birçok soruyu içinde barındırdığı açıktır. Bu sorular dün olduğu gibi bugün de psikanalistler ve pedagoglar tarafından sorulmakta ve yanıtları bulunmaya çalışılmaktadır. Türkiye'de psikanalizi kurumsallaştırmayı ve geliştirmeyi hedefleyen İstanbul Psikanaliz Derneği, bu soruların ülkemizde de tartışılmasına öncülük etmektedir.

Şükran İ. Başarır - Talat Parman

Bağlam Yayınları, 2009

 

İÇİNDEKİLER

 

ÖNSÖZ

Talat Parman

 

SUNUŞ

Şükran i. Başarır

 

"YATILILIK: OKUL EV OLUNCA" YATILILIĞIN TANIMI VE TARİHÇESİ

Şükran i. Başarır

 

HABABAM SINIFI: YATILILIĞA ÖVGÜ VEYA BAĞIMLILIKTAN BAĞLILIĞA GEÇİŞ

Talat Parman

 

YATILI OKULDA ERGEN OLMAK

Ayça Gürdal Küey

 

MAHREMİYETİN KAZANILMASI

Tijen Demirörs Azizlerli

 

YATILILIKTA MAHREMİYETİN SINIRLANDIRILMASI

Erkan Uğuzalp

 

YATILI OKULDA TOPLUMSAL YAŞAM

Meltem Kora

 

YATILI OKULDA TOPLUMSALLAŞMA VE SORUNLARI

Şafak Ebru Toksoy

 

EDEBİYATIN YATILI OKUL ÇOCUKLARI

Handan İnci

 

ÇÖZÜMLERİN SORUNLARI: YİBO VE PİO'LAR, TAŞIMALI EĞİTİM

Servet Özdemir