Psikanaliz ve pedagoji ilişkisinin tarihsel süreç boyunca hayli tartışmalı olduğu ve henüz çözülmemiş birçok soruyu içinde barındırdığı açıktır. Bu sorular dün olduğu gibi bugün de psikanalistler ve pedagoglar tarafından sorulmakta ve yanıtlar bulunmaya çalışılmaktadır. İstanbul Psikanaliz Derneği ve Özel Amerikan Robert Lisesi işbirliği ile 2008 yılından bu yana düzenlenen Okul ve Psikanaliz Sempozyumu'nda bu çerçevede farklı sorular, durum ve temalar ele alınmakta, sorunsallaştırılmakta ve tartışılmaktadır. Etkinlik özellikle çocuk ve gençlerle çalışan, okullarda görev yapan, okul ve eğitim sorunlarıyla ilgilenen psikolojik ve rehber danışmanların, psikologların, sosyal çalışmacıların, psikiyatristlerin ve öğretmenlerin katılımına açıktır.   Etkinlik Takvimi Etkinlik İsmi Etkinlik Detayı
26.02.2026

15. Yeni Arayışlar ve Hayaller: Gelecek(siz)siniz

24.02.2024

17. Okul ve Psikanaliz Sempozyumu

23.05.2023

16. Hastalanan Beden Ve Okul

22.02.2020

13. Vedanın Zamanı: Mezuniyet

20.02.2020

14. Okulum Nerede?: Zaman/Mekan/İlişkiler

23.02.2019

12. Değişen Aile: Roller / Sınırlar / Kuşaklar

24.02.2018

11. Zorba

25.02.2017

10. Mahremiyet: Cinsellik, Sosyal Medya, Kimseye Söyleyemediklerimiz

27.02.2016

9. Öğrenme İlişkileri

21.02.2015

8. Nasıl Tembel? Nasıl Çalışkan?

22.02.2014

7. Değişen Beden, Değişen Duygular, Değişen İlgiler

23.02.2013

6. İntihar ve İntiharın Önlenmesi

25.02.2012

5. Okul Gerçekten Bir Aile midir?

26.02.2011

4. Öğretmen Olmak: Neden Okula Geri Döndük?

20.02.2010

3. Disiplini Tartışmak

14.02.2009

2. Okul ve Dil

08.03.2008

1. Yatılılık: Okul Ev Olunca