Blog Image

Spinoza ve Felsefesi

Psikanalitik Duyarlıklı BakışlaSpinoza ve FelsefesiHalûk SunatAnalizan'ın, 'çatışmalarını sorunsalla...

Spinoza ve Felsefesi

Psikanalitik Duyarlıklı BakışlaSpinoza ve FelsefesiHalûk SunatAnalizan'ın, 'çatışmalarını sorunsallaştırmak' suretiyle -'verili varoluşsal gerçekliği'nden kalkarak- kendi hayat hikâyesi içinde yol alması, -'nesne ilişkileri'nin tarihsel uğrakları ve analistle ilişkideki yansıyışları ile yüzleşerek- şimdiki kendi(liği)ni/özne(l)liğini çözümleyip yen...

Daha Fazlasını Oku
Blog Image

Gülmek

GülmekEric SmadjaTürkçesi: Sırma Naz ArımÖyle görünüyor ki artık gelenekselleşmiş "popüler" söylem,...

Gülmek

GülmekEric SmadjaTürkçesi: Sırma Naz ArımÖyle görünüyor ki artık gelenekselleşmiş "popüler" söylem, gülmenin üç temel özelliğini çağrıştırır: insana özgü olması; mutlulukla ve "sağlık" göstergesi sayılan güldürenin sağladığı hazla olan yapısal ilişkisi ve otomatik yönü. Diğer bir deyişle, eyleme geçiren kişinin muhtemel sorgulaması üzerine zihin aç...

Daha Fazlasını Oku
Blog Image

Kadınlığın Uzun ve Dolambaçlı Yolu

Kadınlığın Uzun ve Dolambaçlı YoluElda AbrevayaSimone de Beauvoir'ın toplumsal alanda ortaya attığı...

Kadınlığın Uzun ve Dolambaçlı Yolu

Kadınlığın Uzun ve Dolambaçlı YoluElda AbrevayaSimone de Beauvoir'ın toplumsal alanda ortaya attığı "Kadın olarak doğulmaz, kadın olunur" düşüncesini psikanalitik açıdan tercüme etmek istediğimizde bu sav kitap boyunca şöyle bir soruya dönüşecektir: Bir kadın kadınsılığına nasıl erişir? Ödipal karmaşanın oluşumunda, küçük kızın çözmesi gereken en ç...

Daha Fazlasını Oku
Blog Image

Ruhsallığın Merkezine Seyahat

Ruhsallığın Merkezine SeyahatTürkay DemirPsikanalitik denemelerden oluşan bu kitapta ruhsallığın değ...

Ruhsallığın Merkezine Seyahat

Ruhsallığın Merkezine SeyahatTürkay DemirPsikanalitik denemelerden oluşan bu kitapta ruhsallığın değişik öğelerini ve görünümlerini ele almaya çalıştım. Keder, tutku, şüphe, öfke, aşk gibi duyguların yanı sıra bilinç ve bilinçdışı, ben ve öteki, rüya ve gerçek gibi kavram çiftlerinin ele alındığı yazılar seyahatin duraklarından bazıları. Ayrıca duy...

Daha Fazlasını Oku
Blog Image

Adların İzinde

Adların İzindeJuan Eduardo TesoneTürkçesi: Barış Şannan Ötekilerin bizde yazdıkları(...) biz da...

Adların İzinde

Adların İzindeJuan Eduardo TesoneTürkçesi: Barış Şannan Ötekilerin bizde yazdıkları(...) biz daha dünyaya gelmeden önce jarmaşıkbir ailevi ilişkiler ağı mevcuttur ve birçok kuşağın yer tuttuğu bu ağ bilinçdışı bir biçimde çocuğun adının ne olacağını kısmen belirler. ... İkinci bir deri gibi çocuğu saran ad onun bedeni ile ötekinin bedeni arası...

Daha Fazlasını Oku